Yabancı dil öğrenimi günümüz Türkiye’sinde her zamankinden daha verimli ve faydalı olabilmesi adına ders içeriği geçmişte olduğundan daha zengin olduğu için hem öğretmenler hem öğrenciler tarafından kolaylıkla özümsenebiliyor.  Özellikle konuşma, yazma, duyma ve okuma becerileri alanlarında kitabın zengin içeriğe sahip olması öğrencinin yabancı dile karşı olan merakını ve ilgisini bir hayli artırmıştır. Bu özelliklerin öğrenciye öğrenme alanında kolaylık sağlamasının  yanı sıra öğretmenin de öğretme de bir o kadar kolaylık göstermiştir.

Öğrencilerimizin gerek üniversite hayatına gerek gelecek adına iş hayatında yabancı dil kullanımı geçmişte olduğu gibi yakın gelecekte de istikrarlı şekilde ihtiyaç olacaktır.Bunun adına yabancının dil eğitiminin genç yaşta öğrencilere verilmesi, bireyin ağaç yaş iken eğilir mottosuyla dili daha hızlı ve daha kalıcı bir biçimde öğrenmesinde büyük rol oynamaktadır.

Özellikle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise hayatlarında dil daha çok öğrenilmeye ve özümsenmeye eğilim gösterirken üniversite ve iş hayatında bilfiil kullanılmaya da başlanmaktadır. Biz eğitimciler adına, yabacı dil öğrenimini veya yabancı dil üzerine olan ön yargıları kırmaya ne kadar erken başlanırsa bireyin 2. dil öğrenimi de o kadar kolaylaşacaktır.

Vatan Okulları İngilizce Zümresi