VATAN İLKOKUL

Yeni Nesillere Öğrenmeyi Öğretiyoruz

Her çocuk “özel”dir. Butik okul konseptinde verdiğimiz eğitimle her öğrenci kendisini “özel” hisseder. Çocuğunuzun bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak, okul yaşamına uyumu ve akademik becerilerinin geliştirilmesi yönünde sağlam bir temel atıyoruz.

Sadece akademik eğitimin verildiği bir okul değil, aynı zamanda da bir yaşam merkezi olarak öğrencileri hayata hazırlıyoruz. Öğrenciler, farklı eğitim programları çerçevesinde kişiye özel öğrenme stillerine göre eğitim almaktadırlar. Öğrencilerin kendi yeteneklerini ortaya çıkarmasına, yeteneklerini en iyi hale getirmesine ve tüm potansiyellerinin farkında olmasına yardımcı oluyoruz.

Ayrıca öğrencilerin hayatları boyu sürecek bir öğrenme tutkusu geliştirmelerini sağlıyoruz. Dil, din, tarih, örf ve gelenekler, aile kurumu, bayrak, vatan gibi milli ve manevi değerler ile birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak, çağdaş bilimin ışığında Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, canlıları ve doğayı seven bir nesil yetiştiriyoruz.

Vatan İlkokul Eğitim Sistemi

 • Eğitim Modeli
 • İlkokul Eğitim Modeli

  KİŞİYE ÖZEL TAKİP – TAM ÖĞRENME HEM OKUL HEM YAŞAM MERKEZİ YAPARAK – YAŞAYARAK ÖĞRENME

  Öğrenci Merkezli Eğitim…

  • Bireysel farklılıklar
  • Öğrenci merkezli yaklaşım
  • Ortaokula hazırlık
  • Bireysel eğitim anlayışına uygun öğrenci mutluluğunu temel alan öğrenme alanları
  • Oryantasyon etkinlikleri
  • Evrensel değerler olan sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışlarının geliştirilmesi
  • Kendini ifade etme
  • Kendi ve başkalarının duygularının farkına varma
  • Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi geliştirme
  • Etkinliklere dayalı Türkçe öğretimi
  • Yaparak yaşayarak öğrenme

  Farklı ve zengin bir öğrenme süreci…

  • Geleneksel eğitim modelinden uzak, yaparak yaşayarak öğrenme
  • Etkinlik ve oyunlara dayalı öğrenme
  • Drama-Rol yapma, empatiye dayalı öğrenme,
  • Ders ve tamamlayıcı öğretim faaliyetleri
  • Sürekli takip ve kontrol sistemi
  • Veli geri bildirimleri
  • Yeteneklere dayalı kulüp faaliyetleri
 • Akademik Prog.
 • Akademik Program

  Öğretim yöntemlerinin seçim ölçütü, konuya ya da gruba uygunluk değil çocuğa uygunluk olacaktır ve akademik programı uygulanırken bireysel farklılıklar temel alınacaktır. Bu nedenle; Vatan Okulları öğretmenleri öğretimin bireyselleştirilmesi konusunda uzman olup öğrencilerin öğrenme sürecini takip ederler. Çocuğun aktifliğinin esas olduğu aktif öğrenme yöntemleri kullanılır.
  Problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren yöntemlerin çocuklara tanıtılmasına ve kullanılmasına özen gösterilir. Akademik programının gerektirdiği eğitim materyalleri oluşturularak kullanılır.

 • İngilizce
 • Ortaokul Eğitim Modeli

  İngilizce Öğrenmek Vatan Okullarında Eğlenceli ve Kolay…

  Okulumuzda İngilizce Story Based (Hikaye Tabanlı)

  Story based (hikaye tabanlı) ders anlatımı, öğrencilerimizin anadillerini öğrenirken keyif aldıkları hikaye dinleme okuma tekniğinin dil sınıflarında kullanılmasıdır.

  Story based, ders anlatımıyla öğrencilere verilmek istenen belirli kalıplar ve cümleler hikayeler aracılığıyla öğretilmektedir. Böylece öğrenci kendi dilini öğrendiği yöntemle yabancı dili de öğrenir.

  Anasınıf ve İlkokulda Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı (YİP) Intensive English (Yoğunlaştırılmış İngilizce)

  Dil becerilerine göre bölünmüş dersler işlenmektedir. Programda istenilen seviyeye ulaştırmak için öğrenciler için İngilizce kulüp çalışmaları ve ek programlar düzenlenir.

 • Teknolojik Eğitim
 • Teknolojik Eğitim

  Öğretim programlarımız okulumuzun gelişmiş teknolojik alt yapısına uygun hale getirilerek uygulanmaktadır.

  Modern sınıflarda teknolojik eğitim imkanı sunuyoruz.
  Her çocuk ve beyin eşsizdir, yani her çocuk farklı öğrenir. Bu doğrultuda eğitim programının da kişilere göre farklılaştırılması gerekir.

  Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin;
  Sadece duydukları zaman unuttuğu,
  Duydukları ve gördükleri zaman biraz hatırladığı,
  Duydukları, gördükleri ve onunla ilgili soru sordukları veya birisi ile tartıştıkları zaman, anlamaya
  Duydukları, gördükleri , tartıştıkları ve yaptıkları zaman bilgi ve beceri kazandıkları,
  Hatta başkasına anlattıkları zaman bilgilerin kalıcılığı sağlanmış olduğu görülmüştür.

 • Sosyal Kulüpler
 • Sosyal Kulüpler

  Vatan Okulları öğrencilerinin kolej statüsünde dil becerisine, bireysel yetkinliklerle beslenen yüksek akademik başarıya, çağımızın gerektirdiği birçok beceriye ve evrensel bakış açısına sahip, aktif ve disiplini içselleştirmiş bireyler olmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da gelişimlerinin sağlanması okulumuzun eğitim öğretime bakış açısında bir bütünlük oluşturur. Bu doğrultuda okulumuzda sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda gerçekleştirilen ve birbirinden farklı becerilerin gelişmesini destekleyen kulüp çalışmaları okulumuz öğrencilerinin bilim, sanat, spor ve sosyal alanda gelişimlerinin sağlandığı önemli faaliyetlerdendir.

  Sosyal Kulüplerin oluşturulmasıyla birlikte öğrencilerin hem ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri sağlanır, hem de eğlenirken öğrenmelerine imkan sunulur.

  Kulüp çalışmaları planlanırken programın kazanımlarına uygun içerik, olabildiğince yaşam içinden, çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçları değerlendirilerek belirlenir.

  Çocukların ilgileri doğrultusunda kulüp ve atölyeler oluşturulur,

  Sosyal faaliyetler bütünüyle çocukların da karar sürecinde yer aldıkları bir mekanizma tarafından belirlenir.

  YÜZME KULÜBÜ
  BASKETBOL KULÜBÜ
  FUTBOL KULÜBÜ
  DÜŞÜNME BECERİLERİ KULÜBÜ
  GEZİ VE İNCELEME KULÜBÜ
  SATRANÇ KULÜBÜ
  KİTAP KURDU KULÜBÜ
  HAVACILIK KULÜBÜ
  KODLAMA VE ROBOTİK KULÜBÜ
  MASA TENİSİ KULÜBÜ
  SİNEMA KULÜBÜ
  BİLİM VE DOĞA KULÜBÜ
  TİYATRO VE DRAMA KULÜBÜ
  TEMEL JİMNASTİK KULÜBÜ
  SPOR VE KOORDİNASYON KULUBÜ
  AKIL OYUNLARI KULÜBÜ
  ORFF VE RİTİM KULÜBÜ
  YARATICI YAZARLIK KULÜBÜ
  MÜZİK KULÜBÜ
  RESİM VE SANAT KULÜBÜ
  MODERN DANS KULÜBÜ

 • Fiziksel Ortam
 • Fiziksel Ortam

  Okulun fiziksel koşulları, eğitimin hedeflerine ulaşmasında önemli bir faktördür. Öğrenci merkezli eğitim veren okulumuz fiziksel ortam koşulları bakımından da çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek olanaklara sahiptir. Bu nedenle okulumuzun tüm alanları, öğrenme bazlı olarak tasarlanmıştır.

  Okuldaki öğrenme alanları büyük grup, küçük grup ve bireysel çalışma ihtiyaçlarının hepsini karşılayacak biçimde oluşturulmuştur.

  Okulun, öncelikli olarak orada “yaşayan” çocuklar için oluşturulduğu fikrine dayanarak tüm fiziksel yapısı çocuğun hâkimiyet kurarak bağımsızlık kazanacağı biçimde tasarlanmış olup; tüm donanım da yine bu fikre uygun olarak temin edilmiştir.

  Okulumuz öğrenme ve aktivite alanları;

  AKILLI SINIFLAR
  LABORATUVAR
  BİLİŞİM ATÖLYESİ
  TEKNOLOJİ TASARIM ATÖLYESİ
  GÖRSEL SANATLAR VE MÜZİK ATÖLYESİ
  EKOLOJİ ATÖLYESİ
  KÜTÜPHANE
  YEMEKHANE
  VATAN SPOR VE KOORDİNASYON MERKEZİ
  OKUL BAHÇESİ
  TERAS
  ÇOK AMAÇLI ETKİNLİK SALONU

 • Aile Akademisi
 • Vatan Aile Akademisi

  Öğrencilerin başarısında okul-aile ve çevre faktörleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çocukları ile ilgilenen, sorunlarını çözmeye çalışan, okulla iş birliğini geliştiren ailelerin çocuklarının başarısı ilgilenmeyen ailelere göre çok daha yüksektir. Okulun etkililiği ve öğrencinin sosyal, duygusal ve akademik açıdan gelişmesi ve başarılı olması açısından okul-aile iş birliği son derecede önemli görülmektedir.

  Bu yüzden öğrencilerimizin akademik ve sosyal tüm becerileri takip edilerek, uzman psikologlarca ‘Vatan Aile Akademisi’ tarafından gözlemlenir ve bireysel gelişim raporu aileyle paylaşılır.

  Akademik ve Sosyal Gelişim Dosyası içinde;
  Danışmanların Değerlendirme Raporları,
  Yazılı sınav sonuçları,
  Öğrencinin İhtiyaç Analizi,
  Veli Görüşmeleri,
  Öğrenci Görüşmeleri,
  Kişilik Testleri bilgileri bulunmaktadır.

 • Ölçme-Değ.
 • Ölçme-Değerlendirme

  Okulumuzda ‘Ölçme ve Değerlendirme’ sisteminin amacı, öğrencilerdeki bilişsel işlem farklılıklarının yaratacağı düşük performansın desteklenmesi ya da yüksek performansın daha da verimli kılınmasıdır. Amaç, not vermek veya yazılı sınav yapmak değildir. Öğrencileri küçük yaşlarda sınav stresine sokmadan, öğrenmeyi öğrenme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

  Bu nedenle okulumuzda 1, 2 ve 3.sınıflarımızda yazılı sınav yapılmamaktadır. Önemli olan öğrenmek ve öğrenme güçlüklerini belirleyip öğrencileri, öğrenmeye yönlendirmek ve teşvik edebilmektir. Okulumuzda yukarıda anlatılan tüm ilkeler dikkate alınarak sınıf düzeylerine uygun ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılır.

  Okulumuzda uygulanan bu eğitim yaklaşımına göre, değerlendirme mekanizmalarında korku ve baskı yaratma yerine, çocuğun kendisindeki coşku ve sevinç ön plana çıkarılmalıdır. Çocuklarda keyif ve sevinç olmaksızın öğrenmenin gerçekleşmesi olanaklı değildir. Yaptığı işte sevinç ve coşkuyu yaşayan çocuklar yanılgıları ve hataları korku duymadan doğru şekilde fark ederler.

  Bu düşünceyle; Değerlendirme her bir çocuğun kişisel ve akademik gelişimine rehberlik eden bir süreç olarak ele alınır.
  Çocuğun kendi gelişim sürecinin izlenmesinin ve yönlendirilmesinin aracı olarak sonuç değil süreç değerlendirme temel alınır.
  Öz değerlendirme, akran değerlendirme, portfolyo, gelişim dosyası gibi alternatif değerlendirme teknikleri kullanılır.

  OKULİSTİK

  Öğrencilerin, konuları daha iyi öğrenebilecekleri interaktif konu anlatımları, öğretmen videoları, etkinlikler, soru çözümleri,konu testleri, hazırlık ve online değerlendirme sınavları, elektronik kitaplar ve daha birçok içerik Okulistik’te yer alıyor.
  Okulistik üyesi öğrencilerin anne babaları ücretsiz olarak Okulistik Veli Üyesi olabilirler. Veli üyesi olarak çocuğunuzun derslerdeki katılım ve başarımlarını takip edebilir, başarısına katkıda bulunabilirsiniz.
  Okulistik en iyi ders işleme, ölçme değerlendirme ve öğrencilerin gelişimlerini takip etme araçlarıyla donatılmıştır.

  Konu Anlatımı
  Video Konu Anlatımı
  Etkinlikler
  Konu Testleri
  Çözümlü Sorular
  Ödevler
  Kitap
  Ünite Testleri
  Sınavlar

  Akıllı Ölçme Değerlendirme ve Detaylı Performans Analizi

  Sebit VCloud, öğrencilerinizle ilgili en doğru kararları alabilmeniz ve onları doğru yönlendirebilmeniz için öğrenci performansını bütünsel olarak değerlendirir, öğrencinin bir konuyu ne derinlikte öğrendiğini, tüm değişkenleri analiz ederek belirler.

  Kurum Merkezi Sınavları ve Raporları

  Kurumun Soru-Sınav Üretimi ve Yönetimi modülünü kullanarak hem Sebit VCloud sorularıyla hem de kurum sorularıyla oluşturabileceği deneme sınavlarının performans raporlarıdır. Bu raporlar,diğer performans sonuçlarıyla entegre çalışır.

  Kurum merkezi sınavları sonucunda, Puan/Sıralama Raporları, Konu/Kazanım Raporları, Soru Analizi Raporu, Sınav Karneleri,Gelişim Raporları ve Test Analizi Raporları gibi detaylı ve güvenilir raporlar üretilir

  Yazılı Sınavlar

  Öğrencilerinize uyguladığınız yazılı sınavların notlandırma yapılarını Sebit VCloud üzerinde tanımlayarak, okul yazılılarının da öğrencilerin kazanım bazlı performanslarına katkı sağlamasını, SebitVCloud’un öğrenci eksiklerine göre akıllı içerik önerme sisteminin okul yazılıları için de çalışmasını sağlayabilirsiniz.

  DinamikMAT Sınavları

  Akıllı soru üretme sistemi DinamikMAT, anında,öğretmenin tercihine göre kısa cevaplı veya çoktan seçmeli sorularla “Dinamik Sınavlar” oluşturur.
  Dinamik Sınavlar’da sorular, her öğrencinize aynı kazanımları ölçen, zorluk seviyeleri değişebilen, farklılaşmış sorulardan oluşan sınavlar olarak ulaşır. Dilerseniz, sınavların çıktısını alarak her öğrencinize farklı sınav kağıtları dağıtabilirsiniz.

  Süreç Değerlendirme Sınavları

  Süreç Değerlendirme Sınavları (SDS), Sebit VCloud üyesi özel okullarda öğrencilerin sınav başarılarını artırmak üzere hazırlanmış basılı sınav uygulamalarıdır.
  Sebit VCloud’un akıllı ölçme değerlendirme sistemi;öğrenci, öğretmen ve okul yönetimine SDS sonuçlarını detaylı performans raporlarıyla sunar.

  Kazanım Bazlı Raporlar
  Konu ve Öğrenci Yeterlik Raporları

  Öğrencilerin tüm deneme sınavı, ödev ve bireysel çalışma performanslarını konu seviyesinde analiz eden raporlardır.

  Öğrencilerin, dört farklı konu kavrama seviyesine göre gruplandırılması, her bir seviyeye özel eğitsel planlamalar yapılmasına olanak verir. Çalışma gönderme ve etüt modülleri bu sistemin çıktılarını değerlendirerek, sürecin kişiselleştirilebilmesini ve öğrenme gruplarının etkin olarak oluşturulabilmesini sağlar.

  Akıllı Etüt Sistemi

  Sebit VCloud’un yeterlik bazlı ölçme değerlendirme sistemi, öğrencilerin eksiklerini anlık analiz ederek, “Temel Altı”, “Temel”,“Yeterli” ve “İleri” olmak üzere dört seviyede gruplandırılmalarını sağlar. Böylece öğretmenleriniz, ders verdikleri tüm sınıflarda öğrencilerinin eksiklerini görerek etüt grupları oluşturur.

  Akıllı Etüt Sistemi’nde, Sebit VCloud Cep Uygulaması üzerinden veliye, öğretmene, öğrenciye bildirimler gönderilir.

 • Bes. Sağ. Güv.
 • Beslenme Sağlık Güvenlik

  Okulumuzda yemek hizmetlerine uygun yemekhane bulunmaktadır. Yemek hizmetleri, anlaşmalı özel firmalar tarafından verilir ve öğrencilerimizin sağlıklı, dengeli ve hijyenik beslenmelerinin kontrolü yapılır.

  Okulumuzun yemekhanelerinde, özenle seçilmiş malzemeler, hijyenik şartlarda hazırlanarak öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların hizmetine sunulur. Okulumuzda verilmekte olan kahvaltı ve öğlen yemeği görsel, damak tadı, kalori miktarı ve bu kalorinin bileşim (karbonhidrat, protein, yağ…) içerikleri okul çağı çocuğunun toplu beslenme tanımı içerisinde sağlıklı ve dengeli beslenmene uygun olarak belirlenir.

  Kurumun tüm paydaşlarının sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek koşulları belirleyerek gerekli önlemleri almak, herkesin kendisini mutlu ve güvende hissettiği bir eğitim ortamının sürekliliğini sağlamak, kurumda okul sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek üzere eğitim faaliyetlerinde bulunmak temel görevimizdir.

  Previous Next
  Close
  Test Caption
  Test Description goes like this