VATAN ORTAOKUL

Kişiye Özel Takip Sistemi ile Sınavlara Hazırlık

Butik Okul Konseptli Ortaöğretim (Secondary Education) programımız 5. ve 6. sınıflar “Gözlem ve Uyum Evresi”nden (OOS- Observation and Orientation Stage), 7. ve 8. sınıflar ​“Geliştirme ve Yönlendirme Evresi”nden (DIS- Development and Inducement Stage) oluşmaktadır.

Bu evrelerde öğrenciler performanslarına göre, Özel (Special), Açık (Express), Akademik (Academic) ve Teknik (Technical) eğitim programları çerçevesinde kişiye özel öğrenme stillerine göre eğitim almaktadırlar. Vatan Koleji Ortaokulu’ nda ‘‘Her çocuk bir bireydir ve diğerinden farklıdır.’’ Bu prensipten hareketle amacımız öğrencilerinin kendi yeteneklerini ortaya çıkarmasına ve geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Ayrıca öğrencilerin hayatları boyu sürecek bir öğrenme tutkusu geliştirmelerini sağlamaktır. Okulumuzda uygulanan esnek ve çok çeşitli eğitim sisteminin amacı, öğrencilerin farklı ilgi ve öğrenme şekillerini karşılayacak daha fazla seçenek sunmaktır. Aynı zamanda öğrencilere daha geniş tabanlı eğitim vererek, hem sınıf içinde hem de sınıf dışında bütünsel gelişimlerini sağlamaktır.

Vatan Ortaokul Eğitim Sistemi

 • Eğitim Modeli
 • Ortaokul Eğitim Modeli

   

   Kişiye Özel Takip ve Tam Öğrenme Modeli ile Bütünleştirilmiş Butik Okul Konsepti

   KİŞİYE ÖZEL TAKİP – TAM ÖĞRENME – YAŞAYARAK ÖĞRENME

   Her öğrenci özeldir. Her öğrenci öğrenir, fakat farklı öğrenir. Bu nedenle öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduruyoruz. Bu vizyon doğrultusunda temel alınan anlayış ve ilkeler özet olarak şu şekildedir:

   • Her çocuğun kendine özgü olduğu
   • Öğrenmeyi öğrenmenin ön plana çıkarılması
   • Öğrencilerin düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirilmesi
   • Evrensel değerlerin benimsenmesinin sağlanması
   • Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren demokratik bireyler olarak yetiştirilmesi
   • Öğrencinin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına fırsat verilmesi
   • Öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinde çeşitliliklere yer verilmesi
   • Her bireyin potansiyelini arttıracak yolların açılmasının ve zenginleşmesinin sağlanması
  • Akademik Prog.
  • Akademik Program

   Öğretim yöntemlerinin seçim ölçütü, konuya ya da gruba uygunluk değil çocuğa uygunluk olacaktır ve akademik programı uygulanırken bireysel farklılıklar temel alınacaktır. Bu nedenle; Vatan Okulları öğretmenleri öğretimin bireyselleştirilmesi konusunda uzman olup öğrencilerin öğrenme sürecini takip ederler. Çocuğun aktifliğinin esas olduğu aktif öğrenme yöntemleri kullanılır.
   Problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren yöntemlerin çocuklara tanıtılmasına ve kullanılmasına özen gösterilir. Akademik programının gerektirdiği eğitim materyalleri oluşturularak kullanılır.

  • İngilizce
  • Vatan Ortaokullarında İngilizce

   VATAN KOLEJİ’ NDE İNGİLİZCE ⇒ V – İNG

   Sınav sisteminde ve hayatımızda zorunlu ihtiyacımız olan İngilizceyi öğrenmek Vatan Okulları’nda Eğlenceli ve Kolay…
   Okulumuzda İngilizce Story Based (Hikaye Tabanlı)
   Story based (hikaye tabanlı) ders anlatımı, öğrencilerimizin anadillerini öğrenirken keyif aldıkları hikaye dinleme okuma tekniğinin dil sınıflarında kullanılmasıdır.
   Story based, ders anlatımıyla öğrencilere verilmek istenen belirli kalıplar ve cümleler hikayeler aracılığıyla öğretilmektedir.
   5. ve 6. Sınıflarda Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı (YİP) Intensive English (Yoğunlaştırılmış İngilizce)
   Dil becerilerine göre bölünmüş dersler işlenmektedir. Dil Becerileri Ölçme Sınavı ve bu sınava hazırlık amaçlı yapılan deneme sınavları uygulanır. Programda öğrencileri istenilen seviyeye ulaştırmak için İngilizce kulüp çalışmaları ve ek programlar düzenlenir. 5. ve 6. Sınıflara dönük performans karneler verilir.
   Ortaokul’da İngilizce Task Based (Konu Tabanlı)
   5-6-7-8. sınıflarda İngilizce eğitimi; vermek istediğimiz İngilizce yapılarını, belli bir konu üzerinde yoğunlaştırıp onun üzerinden öğretme tekniğidir. Bu şekilde TEOG sınavına yönelik donanımlı İngilizce programı uygulanır.

  • Tekn. Eğitim
  • Teknolojik Eğitim

   Öğretim programlarımız okulumuzun gelişmiş teknolojik alt yapısına uygun hale getirilerek uygulanmaktadır. Bu doğrultuda dersler, akıllı tahta uygulamalarının yanı sıra VİTAMİN KURUMSAL üyeliği ile zenginleştirilmektedir. Bu sayede öğrencilerin öğrenirken eğlenmeleri ve çağın getirdiği teknolojik gelişmelerden öğrenirken de yararlanmaları sağlanmaktadır.

   Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin;
   Sadece duydukları zaman unuttuğu,
   Duydukları ve gördükleri zaman biraz hatırladığı,
   Duydukları, gördükleri ve onunla ilgili soru sordukları veya birisi ile tartıştıkları zaman anlamaya başladıkları,
   Duydukları, gördükleri, tartıştıkları ve yaptıkları zaman bilgi ve beceri kazandıkları,
   Hatta başkasına anlattıkları zaman bilgilerin kalıcılığı sağlanmış olduğu görülmüştür.

   SEBIT VCLOUD
   Sınıf Duvarlarını Aşan Dinamik Öğrenme Ortamı
   Öğretmen-öğrenci, öğretmen-öğretmen, öğrenci-öğrenci etkileşiminde, iş birliği temelli eğitsel paylaşım platformudur. Öğrenmenin,okul sınırları dışında da kesintisiz devam etmesini sağlar.

   Bu yeni nesil öğrenme ortamı; Sosyal Öğrenme, Ters-Yüz Öğrenme (Flipped Learning), Akran Etkileşimli Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme metodolojilerinin etkili bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Akademik iş birliği, sürekli iletişim, anlık takip ve anlık geri bildirim özellikleriyle, kullanıcının 21. yüzyıl becerilerini destekler. Öğrenciler, hem arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle etkileşimin sürekli olduğu, dinamik bir eğitsel iş birliği ortamında iletişim kurarlar.

   Sebit VCloud’un Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programıyla uyumlu Vitamin içerikleri; Konu Anlatımları, İnteraktif Etkinlikler, Üç Boyutlu Canlandırmalar, Sanal Deneyler, Sınıf Etkinlikleri,Özetler ve Videolu Çözümlü Örnekleri kapsar. Vitamin, yıllardır milyonlarca kullanıcısına Türkiye’nin en zengin ve nitelikli ders içeriklerini sunar.

   Akıllı Tahta Uygulaması

   Sebit VCloud Akıllı Tahta Uygulaması, ders planlarının sınıfta, internet bağlantısına gerek duyulmaksızın da kullanılmasına, üzerinde yazılı anlatım yapılmasına olanak tanır.

   Öğretmenler, sistemde var olan içeriklerin yanında,Akıllı Tahta Uygulaması’nda kullanabilmeleri için hazırlanan öğretmene özel içeriklerle uygulamadan daha etkin yararlanarak, derslerini zenginleştirebilirler.

   Öğretim Süreç Desteği

   Sebit alan uzmanları tarafından dünya çapında yapılan kapsamlı araştırmalar sonrasında seçilen çok yönlü içeriklerin, Eğitsel Paylaşım ve İş Birliği Platformu üzerinden öğretmenlere sunulup paylaşıldığı süreç destek hizmetidir.

   Bu sayede öğretmen, dersini zenginleştirmek için kullanacağı bu içeriklere kolaylıkla, güvenilir bir kaynaktan ve ders planına uygun tarihlerde ulaşır. İçeriklerin yanı sıra içeriklerin anlam kazanacağı eğitsel senaryolar da süreç yönetimi tarafından öğretmenle paylaşılır.

   Öğretmen bu içerikleri, sınıf içinde ve dışında öğrencileriyle paylaşarak derse olan ilginin artmasını sağlar. Öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirerek bilgilerini derinleştirmelerine, tartışma ortamı yaratarak akademik bir konu üzerinde fikir alışverişi yapmalarına rehberlik eder. Bu öğrenme ortamı aynı zamanda öğrencilerin vizyonlarının genişlemesine de katkı sağlar.

  • Sosyal Kulüpler
  • Sosyal Kulüpler

   Ortaokul Sosyal Kulüpler
   Vatan Koleji öğrencilerinin kolej statüsünde dil becerisine, bireysel yetkinliklerle beslenen yüksek akademik başarıya, çağımızın gerektirdiği birçok beceriye ve evrensel bakış açısına sahip, aktif ve disiplini içselleştirmiş bireyler olmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da gelişimlerinin sağlanması okulumuzun eğitim öğretime bakış açısında bir bütünlük oluşturur. Bu doğrultuda okulumuzda sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda gerçekleştirilen ve birbirinden farklı becerilerin gelişmesini destekleyen kulüp çalışmaları okulumuz öğrencilerinin bilim, sanat, spor ve sosyal alanda gelişimlerinin sağlandığı önemli faaliyetlerdendir.

   Sosyal Kulüplerin oluşturulmasıyla birlikte öğrencilerin hem ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri sağlanır, hem de eğlenirken öğrenmelerine imkan sunulur.
   Kulüp çalışmaları planlanırken programın kazanımlarına uygun içerik, olabildiğince yaşam içinden, çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçları değerlendirilerek belirlenir.
   Çocukların ilgileri doğrultusunda kulüp ve atölyeler oluşturulur,
   Sosyal faaliyetler bütünüyle çocukların da karar sürecinde yer aldıkları bir mekanizma tarafından belirlenir.

   -DÜŞÜNME BECERİLERİ KULÜBÜ
   -GEZİ VE İNCLEME KULÜBÜ
   -SATRANÇ KULÜBÜ
   -KİTAP KURDU KULÜBÜ
   -HAVACILIK KULÜBÜ
   -KODLAMA VE ROBOTİK KULÜBÜ
   -MASA TENİSİ KULÜBÜ
   -SİNEMA KULÜBÜ
   -BİLİM VE DOĞA KULÜBÜ
   -TİYATRO VE DRAMA KULÜBÜ
   -TEMEL JİMNASTİK KULÜBÜ
   -SPOR VE KOORDİNASYON KULUBÜ
   -AKIL OYUNLARI KULÜBÜ
   -ORFF VE RİTİM KULÜBÜ
   -YARATICI YAZARLIK KULÜBÜ
   -MÜZİK KULÜBÜ
   -RESİM VE SANAT KULÜBÜ
   -MODERN DANS KULÜBÜ

  • Kültürel Etk.
  • Sosyal Kültürel Etkinlikler

   Ortaokul Fiziksel Ortam
   Okulun fiziksel koşulları, eğitimin hedeflerine ulaşmasında önemli bir faktördür.

   Öğrenci merkezli eğitim veren okulumuz fiziksel ortam koşulları bakımından da çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek olanaklara sahiptir. Bu nedenle okulumuzun tüm alanları, öğrenme bazlı olarak tasarlanmıştır.

   Okuldaki öğrenme alanları büyük grup, küçük grup ve bireysel çalışma ihtiyaçlarının hepsini karşılayacak biçimde oluşturulmuştur.

   Okulun, öncelikli olarak orada “yaşayan çocuklar’’ için oluşturulduğu fikrine dayanarak tüm fiziksel yapısı çocuğun hâkimiyet kurarak bağımsızlık kazanacağı biçimde tasarlanmış olup; tüm donanım da yine bu fikre uygun olarak temin edilmiştir.

   Okulumuz öğrenme ve aktivite alanları;

   AKILLI SINIFLAR
   LABORAVUTAR
   BİLİŞİM ATÖLYESİ
   TEKNOLOJİ TASARIM ATÖLYESİ
   GÖRSEL SANATLAR VE MÜZİK ATÖLYESİ
   KÜTÜPHANE
   YEMEKHANE
   KAFETERYA
   VATAN SPOR VE KOORDİNASYON MERKEZİ
   OKUL BAHÇESİ
   TERAS
   ÇOK AMAÇLI ETKİNLİK SALONU

  • Rehberlik
  • Rehberlik Kariyer ve Kültür Merkezi

   Okulumuzda, 5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrencinin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) hazırlık süreci de takip edilir.

   Rehberlik ve Kariyer Merkezi, bu süreçte öğrencileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, akademik, duygusal ve sosyal açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, bu doğrultuda kendileri için en uygun seçimi yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yapar.

   Seminer ve Panel çalışmaları;

   ► TEOG Sistemi Öğrenci ve Veli Bilgilendirme
   ► Zaman Planlaması ve Motivasyon
   ► Sınav Sürecini Yönetme ve Motivasyon
   ► Hedef Belirleme
   ► Verimli Ders Çalışma
   ► Sınav ve Ergen
   ► Kariyer Eğilimi ve Mesleki Yönelim
   ► Kariyer Günleri
   ► Tercih Dönemi Danışmanlığı

   Öğrencilerin derslerine giren öğretmenlerden seçilen Eğitsel Danışman,

   ÖğrencininSınıf içi davranışlarını,
   Derse karşı ilgi ve tutumunu,
   Dersler bazındaki başarı takibini yerine getiren uzman danışmandır.
   Eğitim alanında uzmanlaşmış Bireysel Danışman,
   Öğrencinin
   Öğrenme sitillerinin tespit edilmesi,
   Sınıf içi arkadaşlık ve öğretmen ilişkileri
   Zaman yönetimi
   Stres ve kaygı yönetimi konularında yardımcı olan uzman danışmandır.
   Eğitim ve sınav sistemleri konusunda uzmanlaşmış rehberlerin hizmet verdiği Kariyer Danışmanı;
   İlgi ve yetenek analizi,
   Kariyer eğilim testi,
   Hedef belirleme,
   Hedefe uygun ders çalışma programının hazırlanması,
   Sınav sonrası öğrencilerin eksikleri ile ilgili ek çalışmaların düzenlenmesi,
   Sınav sistemi hakkında bilgi verilmesi,
   Meslek atölyeleri çalışmalarının yapılması
   Kariyer portfolyosu oluşturulması konularında yardımcı olan uzman danışmandır.

  • Aile Akademisi
  • Vatan Aile Akademisi

   Öğrencilerin başarısında okul-aile ve çevre faktörleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır.Çocukları ile ilgilenen, sorunlarını çözmeye çalışan, okulla iş birliğini geliştiren ailelerin çocuklarının başarısı ilgilenmeyen ailelere göre çok daha yüksektir. Okulun etkinliği,öğrencinin sosyal, duygusal ve akademik açıdan gelişmesi ve başarılı olması açısından okul-aile iş birliği son derecede önemli görülmektedir.

   Bu yüzden öğrencilerimizin Akademik ve Sosyal becerileri takip edilerek, uzman psikologlarca ‘Vatan Aile Akademisi’ tarafından gözlemlenir ve bireysel gelişim raporu aileyle paylaşılır.
   Akademik ve Sosyal Gelişim Dosyası içinde;
   Danışmanların değerlendirme raporları,
   Teog Deneme Sınavı Sonuçları,
   Yazılı sınav sonuçları,
   Öğrencinin ihtiyaç analizi,
   Veli görüşmeleri,
   Öğrenci görüşmeleri,
   Kariyer ve kişilik testleri bilgileri bulunmaktadır.

  • Ölçme-Değer.
  • Ölçme ve Değerlendirme

   Okulumuzda ‘Ölçme ve Değerlendirme’ sisteminin amacı, öğrencilerdeki bilişsel işlem farklılıkların yaratacağı düşük performansın desteklenmesi ya da yüksek performansın daha da verimli kılınmasıdır. Amaç, not vermek veya yazılı sınav yapmak değildir. Öğrencileri küçük yaşlarda sınav stresine sokmadan, öğrenmeyi öğrenme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

   Önemli olan öğrenmek ve öğrenme güçlüklerini belirleyip öğrencileri, öğrenmeye yönlendirmek ve teşvik edebilmektir. Okulumuzda yukarıda anlatılan tüm ilkeler dikkate alınarak sınıf düzeylerine uygun ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılır.

   Okulumuzda uygulanan bu eğitim yaklaşımına göre, değerlendirme mekanizmalarında korku ve baskı yaratma yerine, çocuğun kendisindeki coşku ve sevinç ön plana çıkarılmalıdır. Çocuklarda keyif ve sevinç olmaksızın öğrenmenin gerçekleşmesi olanaklı değildir. Yaptığı işte sevinç ve coşkuyu yaşayan çocuklar yanılgıları ve hataları korku duymadan doğru şekilde fark ederler.

   Bu düşünceyle; Değerlendirme her bir çocuğun kişisel ve akademik gelişimine rehberlik eden bir süreç olarak ele alınır. Çocuğun kendi gelişim sürecinin izlenmesinin ve yönlendirilmesinin aracı olarak sonuç değil süreç değerlendirme temel alınır. Öz değerlendirme, akran değerlendirme, portfolyo, gelişim dosyası gibi alternatif değerlendirme teknikleri kullanılır.

   Akıllı Ölçme Değerlendirme ve Detaylı Performans Analizi
   Sebit VCloud,öğrencilerinizle ilgili en doğru kararları alabilmeniz ve onları doğruyönlendirebilmeniz için öğrenci performansını bütünsel olarak değerlendirir,öğrencinin bir konuyu ne derinlikte öğrendiğini, tüm değişkenleri analiz ederekbelirler.

   Kurum Merkezi Sınavları ve Raporları
   Kurumun Soru-Sınav Üretimive Yönetimi modülünü kullanarak hem Sebit VCloud sorularıyla hem de kurumsorularıyla oluşturabileceği deneme sınavlarının performans raporlarıdır. Buraporlar, diğer performans sonuçlarıyla entegre çalışır. Kurum merkezi sınavları sonucunda, Puan/Sıralama Raporları, Konu/Kazanım Raporları, Soru AnaliziRaporu, Sınav Karneleri, Gelişim Raporları ve Test Analizi Raporları gibidetaylı ve güvenilir raporlar üretilir

   Yazılı Sınavlar

   Öğrencilerinize uyguladığınız yazılı sınavların notlandırma yapılarını Sebit VCloud üzerinde tanımlayarak, okul yazılılarının da öğrencilerin kazanım bazlı performanslarına katkı sağlamasını, Sebit VCloud’un öğrenci eksiklerine göre akıllı içerik önerme sisteminin okul yazılıları için de çalışmasını sağlayabilirsiniz.

   DinamikMATSınavları

   Akıllı soru üretme sistemi DinamikMAT, anında, öğretmenin tercihine göre kısa cevaplı veya çoktan seçmeli sorularla “Dinamik Sınavlar” oluşturur. Dinamik Sınavlar’da sorular,her öğrencinize aynı kazanımları ölçen, zorluk seviyeleri değişebilen,farklılaşmış sorulardan oluşan sınavlar olarak ulaşır. Dilerseniz, sınavların çıktısını alarak her öğrencinize farklı sınav kağıtları dağıtabilirsiniz.

   Süreç Değerlendirme Sınavları

   Süreç Değerlendirme Sınavları (SDS), Sebit VCloud üyesi özel okullarda öğrencilerin sınav başarılarını artırmak üzere hazırlanmış basılı sınav uygulamalarıdır.

   Sebit VCloud’un akıllı ölçme değerlendirme sistemi; öğrenci, öğretmen ve okul yönetimine SDS sonuçlarını detaylı performans raporlarıyla sunar.

   Kazanım Bazlı Raporlar
   Konu ve Öğrenci Yeterlik Raporları
   Öğrencilerin tüm deneme sınavı, ödev ve bireysel çalışma performanslarını konu seviyesinde analiz edenraporlardır.

   Öğrencilerin, dört farklı konu kavrama seviyesine göre gruplandırılması, her bir seviyeye özel eğitsel planlamalar yapılmasına olanak verir. Çalışma gönderme ve etüt modülleri bu sistemin çıktılarını değerlendirerek, sürecin kişiselleştirilebilmesini ve öğrenme gruplarının etkin olarak oluşturulabilmesini sağlar.

   Akıllı Etüt Sistemi

   Sebit VCloud’un yeterlik bazlı ölçme değerlendirme sistemi, öğrencilerin eksiklerini anlık analiz ederek, “Temel Altı”, “Temel”, “Yeterli” ve “İleri” olmak üzere dört seviyede gruplandırılmalarını sağlar. Böylece öğretmenleriniz, ders verdikleri tüm sınıflarda öğrencilerinin eksiklerini görerek etüt grupları oluşturur.

   Akıllı Etüt Sistemi’nde,Sebit VCloud Cep Uygulaması üzerinden veliye, öğretmene, öğrenciye bildirimler gönderilir.

   Previous Next
   Close
   Test Caption
   Test Description goes like this