VATAN KURS

Sınavlara Etkin Hazırlık

Öğrenme süreçleri ile “ÖĞRENCİLERİMİZE” kazandırmak istediğimiz özellikler;
Özgüvenli ve kendini ifade edebilen, Sosyalleşebilen dışa dönük, Yabancı dili aktif kullanabilen, Sorumluluk alabilen, Uyum sağlayabilen, Test tekniği kazanabilen

Vatan Kurs Eğitim Sistemi

 • Akademik Prog.
 • Akademik Program

  Akademik Tanıtım

  • Oryantasyon
  • Hazırbulunuşluk ve Bireyi Tanıma Testleri
  • Müfredat ve Eğitim Takvimi
  • Ders Saatleri ve İçerik Oluşturma
  • Online Eğitim
  • Öğrenci Bilgi Sistemi – K12.Net
  • Ölçme Değerlendirme

  Mentörlük

  • Akademik Anlamda Öğrenciyi Tanılama
  • Sosyal Danışmanlık
  • Öğretmen – Öğrenci – Aile İşbirliği

  Sosyal Etkinlik

  • Geziler
  • Sportif Faaliyetler
  • Konferans ve Seminerler

  Yayınlar

  • Konu Anlatım
  • Soru Bankası
  • Ünite Kazanım ve Değerlendirme Testleri
  • Yaprak Testler
  • Online Kütüphane ve Sınavlar
  • Deneme Sınavları

  Rehberlik

  • Oryantasyon ve Kendini Tanıma
  • Bireyi Tanıma Teknikleri
  • İlgi, Yetenek, Mesleki Değer Ölçme Testleri
  • Mesleki Yönelim ve Kariyer Planlama
  • Psikolojik Danışmanlık

  Fiziksel Alan

  • Sınıflar
  • Bireysel ve Toplu Çalışma Alanları
  • Kütüphane
  • Sosyal Alanlar

  1.  Oryantasyon
  • Oryantasyon programları, genel olarak eğitim kurumuna yeni katılan öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmayı hedefler. Kurumun sosyal ve akademik imkanlarının tamamının hızlıca tanınmasını sağlar.
  2.  Hazırbulunuşluk ve Bireyi Tanıma Testleri
  • Öğrencinin bir konuyu öğrenebilmesi, bir öğrenim görevini başarıyla tamamlayabilmesi için gerekli olan bilişsel donanıma sahip olmasıdır. Bu donanımı ölçmeye yönelik çeşitli test ve envanterler uygulanır.
  • Öğrencilere verilen rehberlik hizmetinin amaçlarından biri öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmalarını ve buna göre sağlıklı yönlendirmeye imkan tanıyan testlerin uygulanmasını içerir.
  3.  Müfredat ve Eğitim Takvimi
  • Her akademik yıl için öğrencilere yönelik, alanında yetkin öğretmenler tarafından ders konuları, pekiştirmeler, zayıf olduğu konularda takviyeler, ödevler ve etütler gibi farklı uygulamaları planlayan çalışmalardır.
  4.  Ders Saatleri ve İçerik Oluşturma
  a. LGS
  – Haftanın 7 günü sınava yönelik dersler, etütler ve soru çözümleri şeklinde eğitim verilir
  • Hafta sonu sabah, hafta sonu öğle, hafta sonu öğleden sonra ve hafta içi şeklinde 4 grup halinde gerçekleştirilir
  • Etütlerde okul üniteleri ve sınavlarına yönelik konu anlatımı ve test çözme
  • Eksik konuları pekiştirmeye yönelik soru çözümleri
  b. YKS
  – Haftanın 7 günü sınava yönelik dersler, etütler ve soru çözümleri şeklinde eğitim verilir
  • Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT)
  • Etütlerde okul üniteleri ve sınavlarına yönelik konu anlatımı ve test çözme
  • Eksik konuları pekiştirmeye yönelik soru çözümleri
  5.  Online Eğitim
  • Online platformda üniversiteye hazırlık sürecinde 9. sınıftan 12. sınıfın sonuna kadar ders ve sınav başarısını artıran, her öğrenciye özel rehberlik hizmeti, çalışma planlaması ve zengin içerik sunan, kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık uygulamalarıdır.
  6.  Öğrenci Bilgi Sistemi – K12.Net
  • Bugüne kadar sunulmuş en yenilikçi ve sonuç odaklı üniversiteye hazırlık çözümü olan K12.Net, öğrenciler için olduğu kadar öğretmenler, okul yöneticileri ve veliler için de ayrıcalıklar sunar.
  • Mesajlar Modülü, Davranış Modülü, Ölçme Değerlendirme Modülü, Rehberlik Modülü, Etüt Modülü, Günlük ve Ders Devamsızlığı, Ajanda Modülü
  7.  Ölçme Değerlendirme
  • Eğitim başlangıcı itibari ile iki haftada bir, sonrasında haftada bir olarak denemeler uygulanır
  – Kolay, orta ve zor seviyelerde hazırlanmış denemeler
  – Deneme sonrası sınav analizi ve karne
  – Deneme kulübü

 • Mentörlük
 • Mentörlük

  1. Akademik Anlamda Öğrenciyi Tanılama

  • Öğrencilerin psikolojik, sosyal ve davranışsal olarak bütünsel değerlendirilmeleri için çeşitli gözlem tekniklerin kullanılmasının yanı sıra elde edilen veriler ile akademik hedefleri karşılaştırılır ve sağlıklı değerlendirme yapılır.

  2. Sosyal Danışmanlık

  • Sınıf mentör öğretmenlerin rehberliğinde planlanan sosyal içerikli etkinlikler ile öğrencilerin sosyal farkındalık ve grup halinde çalışma becerileri artar. Bunun yanı sıra öğrenciye yönelik özgüveni artırıcı motivasyon görüşmeleri de öğrenci görüşme odalarında yapılır.

  3. Öğretmen – Öğrenci – Aile İşbirliği

  • Kariyer ve eğitim hedeflerinde işbirliği önemlidir. Bu işbirliği içersin de öğretmenler verimli eğitime yönelik gerekli plan ve etkinlikleri düzenlerken öğrencilere düşen görev kendilerine özel hazırlanan bu programlardan maksimum şekilde verim almak için özveri ile çabalamasıdır. Aile ile kurulan temas ile öğrencinin ev ortamında çalışması için uygun ortamı ve şartları mentör öğretmenlerin rehberliğinde yeniden düzenlemek başarıya ulaşmak için vazgeçilmezdir.
 • Sosyal Etkinlik
 • Sosyal Etkinlik

  1. Geziler

  • Öğrencilerin eğitimde verdikleri özverili çabanın yanı sıra motivasyon artırıcı etkinliklere olan ihtiyaca yönelik gezi programları düzenlenir. Bu programlar bazen sadece sosyalleşme odaklı geziler olabileceği gibi bazen de eğitimleri temelli üniversitelerle yapılan işbirliği neticesinde deneme sınavlarına mekan olarak üniversitelerde girebilirler.

  2. Sportif Faaliyetler

  • Yoğun ders çalışma maratonunun bazı dönemlerinde öğrenci ve öğretmenlerinin de içinde olduğu sportif faaliyetler için uygun ortam ve zaman ayarlanır ve keyifli, motivasyonel sonuçlar elde edilir.

  3. Konferans ve Seminerler

  • Alanında uzman kişi veya kişilerce öğrencilerin psikolojik ve sosyal farkındalıklarını artırmak ve hayata hazırlanma sürecinde önemli kazanımlar elde etmeleri için konferans ve seminerler yapılır. Bunu bazen öğretmenler mentörü bulunduğu sınıfın öğrencilerine yönelik yapar bazen de üniversiteler ile yapılan işbirliği neticesinde alanında uzman kişilerce belirlenen konularda tüm eğitim alan öğrencilere yönelik yapılır.
 • Yayınlar
 • Yayınlar

  1. Konu Anlatım

  • Eğitimde kazanımları ileri planda olan birçok yayın mevcuttur. Yalnız tüm bunlarda temel ölçü LGS veya YKS sınavlarında istenilen başarıyı sağlamasıdır. Çalışılan yayınlarda öğrencinin temel/orta veya ileri düzey fark etmeksizin tüm bilişsel ihtiyacını karşılamaya yönelik kapsamlı, ayrıntılı ve doyurucu konu anlatımları mevcuttur.

  2. Soru Bankası

  • Anlaşılan konular üzerinde yeterli pekiştirmelerin yapılması ve gerekli pratikleri yapmak için soru çözmek önemlidir. Bilgiyi doğru ölçen kolay/orta ve zor olarak ayrıştırılmış yayınlar da öğrencinin düzeyini belirlemek ve bu düzeyi yeterli derecede arttırmak için kaliteli yayınlar ile çalışılır. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu her soru tipini görmesi ve çözmesi temel ölçüttür.

  3. Ünite Kazanım ve Değerlendirme Testleri

  • İşlenilen her konunun ardından öğrenme düzeyini ölçmek için yapılan bu testler ile eksik veya yetersiz öğrenme tespit edilir ve telafi edilir. Böylelikle öğrenci hem kendi düzeyini ölçer hem de verimli ders çalışma programını buna göre tekrar gözden geçirir.

  4. Yaprak Testler

  • Konu anlatımı esnasında veya sonrasında ders, çalışma salonunda veya sosyal ortamda rahatça, pratik şekilde konu kazanımlarını ölçmeye ve düzey belirlemeye yönelik içerik tasarımıyla hazırlanır ve öğrencilerin kullanımına sunulur.

  5. Online Kütüphane ve Sınavlar

  • Eğitim ortamında fiziksel şartların yanı sıra dijital platformlarda da öğrenciler desteklenir. Dijital olarak tasarlanmış denemeler ve konu anlatımları ile mekandan bağımsız öğrenmeyi her yerde gerçekleştirebileceği ve pekiştirebileceği bir ortam sunulur.

  6. Deneme Sınavları

  • Öğrencilerin düzeyleri tespit etmek ve başarısını biçimlendirmek ve değerlendirmek için uygulanan deneme sınavlarında öğrencinin kendisini sınav grupları içerisindeki yerini görmesi amaçlanır. Böylelikle verilen eğitimde sağlıklı sonuçlar elde edilir.
 • Rehberlik
 • Rehberlik Kariyer ve Kültür Merkezi

  1. Oryantasyon ve Kendini Tanıma

  • Her biri birbirinden farklı düzeyde ve sosyallikte olan öğrencilerin bulunduğu eğitim ortamında yabancılık çekmemesi ve rahatça uyum sağlayabilmesi için yapılan rehberlik çalışmalarının bütününü oluşturur. Bu süreçte bireysel görüşmelerin yanı sıra, grup rehberlikleri Rehberlik Servisi tarafından yapılır.

  2. Bireyi Tanıma Teknikleri

  • Rehberlik Servisine özel profesyonel kişi veya kişilerce verilen bu hizmette amaç öğrencilerin kendilerine karşı farkındalık geliştirebilmeleri ve öğrenme çabalarına yönelik özeleştiride bulunabilmelerini sağlamaktır. Yine bireysel veya grupça yapılan bu çalışmalarda başarı düzeylerinde kalıcı bir ilerleme sağlanmaya çalışılır

  3. İlgi, Yetenek, Mesleki Değer Ölçme Testleri

  • Öğrencilerin psikolojik, sosyal ve davranışsal durumlarını sağlıklı değerlendirmek için uygulanan bu testler, hedef belirsizliği yaşayan öğrencilere sağlıklı kariyer hedefi oluşturmak amacıyla uygulanır. Profesyonel şekilde değerlendirilen öğrencilerin ilgi alanları öğrenmek, yeteneklerini belirlemek ve bir meslek alanında değerlerinin ne olduğu tespit etmek verimli bir kariyer planı için önemlidir.

  4. Mesleki Yönelim ve Kariyer Planlama

  • Meslek seçiminde öğrencilerin yaşam doyumu eksenli yönelimlerini belirlemek bireysel veya gruplu şekilde çeşitli çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar kapsamında alanında uzman kişi veya kişilerce çeşitli meslek gruplarından çalışanlar öğrenciler ile buluşturulur ve paylaşım yapılması sağlanır.

  5. Psikolojik Danışmanlık

  • Öğrencinin eğitiminde engel teşkil edebilecek içsel veya sosyal eksenli problemlerini tanılamada ve çözümünde alanında uzman Rehber Öğretmenlerince verilen kapsamlı hizmetlerdir. Bireysel olarak görüşme odalarında yapıldığı gibi grup çalışması olarak geniş alanlarda da uygulanabilmektedir.
 • Fiziksel Alan
 • Fiziksel Alan

  1. Sınıflar

  • Sınıflar eğitimde maksimum verim alınacak şekilde yeniden tasarlanmış olup geniş ve ferahtır. Öğrencilerin sınıflardaki sayıları 12 ila 15 kişi arasında belirlenir ve buna göre verimli eğitim şartları sunulur.

  2. Bireysel ve Toplu Çalışma Alanları

  • Alınan ders saatlerinin yanı sıra öğrencilerin kurumu benimsemeleri ve rahatça çalışabilmeleri için dizayn edilmiş bireysel ve toplu çalışma odaları mevcuttur. Bireysel çalışma odalarında öğrenciler işlenilen konu üzerine pekiştirmeleri yapabilir toplu çalışma alanlarında ise akranları ile paylaşımlarda bulunup farklı fikir, görüş ve öğrenme taktikleri kazanabilir.

  3. Kütüphane

  • Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına yönelik donatılan kütüphanelerde ihtiyaç duydukları birçok alanda araştırma ve çalışma yapmalarına olanak sağlar. Düzenli ve tertipli şekilde tasarlanan bu kütüphanelerde öğrencilerin birçok eğitsel kaynak bulması mümkündür.

  4. Sosyal Alanlar

  • Sosyal ihtiyaçların giderilmesine yönelik hazırlanan bu alanlar motivasyon artırıcı birçok materyal ile düzenlenmiştir. Eğitsel ve sosyal açıdan öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi ve sağlıklı şekilde sosyalleşmesi amaçlanmıştır.
 • Dersler
 • Dersler

  LGS

  • Türkçe
  • Matematik
  • Sosyal Bilgiler / İnkılap Tarihi
  • Fen Bilimleri
  • İngilizce

  YKS

  Sözel

  TYT Türkçe
  AYT Türk Dili Edebiyatı
  TYT Matematik
  TYT Geometri
  TYT-AYT Felsefe Grubu
  TYT-AYT Tarih
  TYT-AYT Coğrafya

  Sayısal

  TYT Türkçe
  TYT-AYT Matematik
  TYT-AYT Geometri
  TYT-AYT Fizik
  TYT-AYT Kimya
  TYT-AYT Biyoloji

  Eşit Ağırlık
  TYT Türkçe
  AYT Türk Dili Edebiyatı
  TYT-AYT Matematik
  TYT-AYT Geometri
  TYT-AYT Tarih
  TYT-AYT Coğrafya
  TYT Felsefe

 • Bilgi Paylaşımı
 • Bilgi Paylaşımı

  • Öğrencinin ders katılımıyla ilgili bilgilendirme yapılması
  • Derste ve ya ders dışında yapılan etkinliklerin içeriğine ve nasıl yapılacağına dair bilgilendirme yapılması
  • Denemelerden önce bilgilendirme yapılması
  • Deneme sonrası sınav analizi ve karneler üzerine değerlendirme yapılması
  • Mentörlük yapılan sınıfa dair genel duyuru, aktivite ve tüm çalışmaların bilgilendirilmesi
  • Öğrenci ve veli ile rehberlik veya toplantı odasında görüşme yapılır.
  • Her öğrenci özeldir kuralı ile hareket edilir.
  • Öğrenci Bireysel Görüşmeleri, mentörü olduğu sınıfın öğrencileriyle belirli aralıklarla yüz yüze bireysel olarak yapılır
  • Bu görüşmeler esnasında hem akademik hem sosyal durumu değerlendirilir
  Previous Next
  Close
  Test Caption
  Test Description goes like this