Yabancı dil öğrenimi günümüz Türkiye’sinde her zamankinden daha verimli ve faydalı olabilmesi adına ders içeriği geçmişte olduğundan daha zengin olduğu için hem öğretmenler hem öğrenciler tarafından kolaylıkla özümsenebiliyor.