YABANCI DİLLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Kurum olarak yabancı dil eğitimi ile ilgili genel yaklaşımınızdan bahsedebilir misiniz?
      Vatan Okulları olarak Yabancı dil eğitimi ile ilgili olarak misyonumuz, dört dil becerisini (Okuma – Konuşma – Dinleme ve Yazma ) etkin bir şekilde kullanarak,