YABANCI DİLLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Kurum olarak yabancı dil eğitimi ile ilgili genel yaklaşımınızdan bahsedebilir misiniz?
      Vatan Okulları olarak Yabancı dil eğitimi ile ilgili olarak misyonumuz, dört dil becerisini (Okuma – Konuşma – Dinleme ve Yazma ) etkin bir şekilde kullanarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yabancı dillerdeki yayınlardan takip edebilen, farklı uluslardan insanlarla rahatça iletişim kurabilen ve uluslararası yarışmalar ,sınavlar ve etkinliklere katılıp yetkinlik kazanabilen, yabancı dilde ortak ve bağımsız araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilen bireyler yetiştirmektir.

Yabancı dil öğreniminde öğretmen politikanız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yabancı Dil Planlama ve Uygulamalarında öğretmen politikalarımız;

  • Okulumuzda hedef dil olan yabancı dilin öğrenilmesi için gerekli olanve ilgi alanları öğrencilere sağlamak,
  • Kurumumuzda Hedef yabancı dilin öğrenilmesi ve geliştirilmesinin sürdürülebilir olması için düzenli olarak yapılan toplantılarla elde edilen veriler incelemek  ve uygulamaya yönelik kararlar almak ,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek Öğrenciler için tema ve konular seçerken diğer ülklerdeki öğrencilerle ve çevre il etkileşimlerinde de kullanabilecekleri farklı disiplinlerden yararlanmak,
  • Öğrencilerin yaratıcılıklarını ve edindikleri bilgileri kullanarak kendilerini ifade eden ürünler oluşturmaları konusunda teşvik etmek ve kendilerini dil alanında her aşamada gerçekleştirmelerini sağlamalarına rehberlik etmek,
  • Öğrencilerimizin uluslararası yarışmalar ,sınavlar ve etkinliklere katılıp yetkinlik kazanmaları için onlara rehberlik etmektir.

 

Öğrencilerinize hangi yabancı dilleri öğrenme fırsatı sunuyorsunuz?

   Vatan Okullarında anaokulundan lise son sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı yürütülür. Hedefimiz öğrencilerimizin yaş düzeylerine göre dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ana dillerinde olduğu gibi ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Yabancı dillerin hakim olduğu bir öğrenme ortamının bulunduğu Vatan Okullarında  ikinci yabancı dil olarak Almanca okutulmaktadır.  Öğrencilerimizin Almanca’yı belli seviyede öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Kurum olarak Yabancı dil eğitiminde hedeflerimiz nelerdir?

  • Öğrencilerimize yabancı dilleri yaşayarak öğretmek, yabancı dillerin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) kazandırmak;
  • Öğrencilerimizin ortaokul ve üniversiteye giriş yabancı dil sınavında başarılı olmalarını sağlamak;
  • Öğrencilerimizi uluslararası yarışmalar, sınavlar, etkinliklere hazırlamak ve başarılı olmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerimizi Yabancı dillerde kendilerini gerçekleştirebilmeleri ve öğrendikleri yabancı dilleri kullanarak yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri yapmalarını sağlamak;
  • Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerimizin ilgili sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmaktır.

Yabancı dil öğreniminde teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz?

 

 

Yabancı dil eğitimi ve teknoloji alanında gelişim söz konusu olduğunda, hem çağdaş yaklaşım, metotlar ve teknikler hem de teknolojik araç gereç kullanımı bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim teknikleri ile bir bütün olarak kullanılması gerektiği düşünülmelidir.

Vatan Okulları olarak, teknolojiyi destekleyen disiplinler arası çalışmlari uluslararası projeler ve araştırmalar ile, öğrencilerimizin teknoloji çağının gereklerine göre yetişmelerine uygun  ortamlar sağlamayı hedefliyoruz.