Öz-düzenleme nedir?    Bireyin çevreden gelen uyaranlara en uygun şekilde uyum sağlamasını sağlayan birçok beceriden oluşan karmaşık bir süreçtir. Öz düzenleme en genel tanımıyla duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı kontrol edebilmek ile ilgilidir.