Oryantasyon Sürecinin Önemi

Okul öncesi dönem okula uyum sürecinin yaşandığı ilk dönemdir. Okul hayatının en önemli dönemleri okulun başladığı ilk zamanlar olarak gösterilmektedir. Bu dönemdeki deneyimler hem okul öncesi eğitimi hem de ilkokul sürecini etkileyebilmektedir.