Oryantasyon Sürecinin Önemi

Okul öncesi dönem okula uyum sürecinin yaşandığı ilk dönemdir. Okul hayatının en önemli dönemleri okulun başladığı ilk zamanlar olarak gösterilmektedir. Bu dönemdeki deneyimler hem okul öncesi eğitimi hem de ilkokul sürecini etkileyebilmektedir.

Oryantasyon Sürecini Nasıl Sürdürmeliyiz?
Çocukların okulda güvende hissetmeleri, uyum sağlamaları için önemli bir ön koşuldur.Çocukların okula uyum sağlama sürecinde direnç gösterdikleri tepkilerin önemli bir kısmının, o ana kadar alışık oldukları kişi ya da ortamdan farklı bir çevreye girmek durumunda kalmalarından kaynaklandığı bilinmektedir.Öğretmenlerin çoğu uyum sürecinde çocuğun güvenini kazanmak, ilgi alanlarını öğrenip sınıfta genel uyumu sağlamak amacıyla çalışmalar geçekleştirmektedir.
 
Okula uyum sürecinin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için ailelere ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Okul öncesi eğitim dönemi çocukların okul algılarının oluşumunda önemli bir yere sahiptir.

Deneyimli okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarını yönetirken öncelikle pozitif bir sınıf iklimi oluşturma, organizasyon ve yapının tümünü kapsama, sık sık bireysel ilişki kurma, öğrencilerin aktif katılımını sağlama, beklentilerle plan arasında eş güdüm sağlama, çocuk gelişiminin temel prensiplerini göz önünde tutma ve açık iletişime dikkat etmektedir.
 
 
Oryantasyon Sürecinde Ailenin Rolü

Çocuğun yaşamında önemli bir yeri olan ebeveynler ve öğretmenlerin çocuğu tüm gelişim alanlarında birlikte desteklemeleri gerekmektedir. Okul öncesi dönemde ebeveynlerin çocukların eğitimini desteklemeleri ve katılım göstermeleri, bu süreçteki etkilerini daha iyi kavramaları, kendi özelliklerinin ve becerilerinin farkına varmalarını ve bunları geliştirmelerini sağlar.

Okula başlama aile için önemli bir dönemdir; hem çocuk hem de aile için bir uyum sürecini gerektirmektedir. Uyum döneminde, öğrencilere yönelik çalışmalar ile birlikte aile sürece dâhil edildiğinde sonuçlar kalıcı olabilecektir.  Okul öncesi dönem, çocuğun dış dünyada anne babanın desteği olmaksızın ciddi anlamda ilk defa kendi ayakları üstünde durmaya çalıştığı yerdir. Üstesinden gelebildiği ve baş edebildiği her şey onu daha güçlü kılar.

Oryantasyon Sürecine Yönelik Öneriler

Uyum sürecinin çok hızlı ve başarılı olmasını hemen beklememek gerekir. Çocuğun yaşı ve yapısına bağlı olarak bu süre 3–6 hafta arasında, hatta bazen daha uzun bir zaman alabilir. Bu süreç içerisinde, ağlama, karın-baş ağrıları, kusma, alta kaçırma, genel isteksizlik görülebilir. Bu süreçte anaokulunun; ebeveynleri oryantasyon sürecine ne şekilde ve ne kadar dahil ettiği, sizinle kurduğu iletişim ve işbirliği önemlidir.

COVID-19 ve Oryantasyon Süreci
Yeni normal süreçte hijyen kurallarına uyarak, çocukların park, bahçe,oyun grubu gibi yaşıtlarıyla beraber olabileceği ortamların keşfedilmesi ve bunların haftalık rutinlere eklenmesi okula uyum sürecini kolaylaştırabileceği düşünülmektedir.
 
Covid-19 pandemi dönemi ile ilgili, çocukların doğru hijyen alışkanlıklarını kazanmasını destekleyici animasyonlar, şarkı ve video klipleri bu dönemde daha fazla yarar gösterebilir. Doğru hijyen davranışlarının sürdürülmesini sağlamak için,çocuğumuzla bu konuda yaptığımız sohbetler ve etkinlikler faydalı olacaktır. Bu sayede çocuğun bu alışkanlığı okula başladığında da sürdürme ihtimalini artacaktır.
 
Dikkat edilmesi gereken nokta ise okul öncesi çocuklarının yemek ve eşyalarını paylaşma alışkanlıklarıdır. Bu alışkanlıklar, okul öncesi dönemde yoğun olarak ortaya çıkan empati becerisinin bir göstergesidir. Ancak Covid-19 tehdidinin gerçekliğinin de bilincinde olmak gereklidir. Çocuklara;  yiyecek,  içecek, kıyafet,  battaniye,  oyuncak  gibi   kişisel  eşyalarını paylaşmamaları gerektiği,nedenleri ile birlikte açıklanmalıdır.

Oryantasyon Sürecinde Uyguladığımız Model

Okulumuzda oryantasyon süreci; alışma evresi, sağlamlaştırma ve ayrılma evresi son olarak da bitiş evresi olarak gerçekleştirilmektedir. Yaş gruplarına göre grup ve bireyselleştirilmiş etkin tanışma ve kaynaştırma etkinliklerine de oryantasyon sürecinde yer verilmektedir.

Seray KANTARMACI
Ataköy Vatan Anaokulu
Okul Psikoloğu