Birbirimizi Anlama Yolunda – Ergenlerle İletişim Öğretmen olmadan önce iyi bir öğretmenin en önemli özelliklerinin çok deneyimli ve çok bilgili olmak olduğunu düşünürdüm. Psikoloji eğitimimi almadan önce de “En iyi anne ve baba kimdir?” Sorusuna bakış açım öğretmene bakış açımdan farklı değildi. Okul ortamımda yaptığım bütün gözlemler sonucunda şunu öğrendim: çok şey bilmek başkasına doğru zamanda doğru yerde paylaşamadıkça yüktür,  çok şey yapmak iletişim olmadıkça değeri anlaşılmayan bir şeydir. Öğrenci görüşmelerimden edindiğim bilgiler aile ortamında da iletişimin önemini ortaya koyuyor. İki öğrenci görüşmesi ele almak istiyorum; iki öğrenci de ders çalışma konusunda isteksizlik yaşıyor bunlardan birincisinin öğretmenleri ve ailesiyle iletişimi oldukça iyi. Evde bu konu konuşulurken öğrenci yargılanmıyor sadece sorunun nedeni anlaşılmaya çalışılıyor ve öğrenciye destek sağlanıyor. İkinci öğrencinin durumu ise birinciden çok daha farklı. Evde derslerle alakalı bir problem yaşadığını söylemek dahi istemiyor, ailesinin onun iyiliğini düşündüğü inancı tam fakat sorunu aileyle paylaşmanın bir çözüm olmadığına inandığı için sorunu çözmede kullanması gereken enerjiyi sorunu saklamakta kullanıyor. Birinci öğrenci ile görüşmelerde çizilecek yol çok açık; okul ve aile iş birliği yaparak eksiklikler tespit ediliyor ve buna yönelik bir çalışma planlanıyor. Muhtemel sonuç başlangıçtan çok daha ileride oluyor. İkinci öğrenci ile yapacağım çalışma ise çok daha farklı çünkü ortada iki problem var birincisi öğrencinin sorununu konuşabilmesini sağlamak ikincisi aile ile çocuğun iletişim çerçevesini yapılandırmak. Gördüğünüz üzere tek bir değişken  -iletişim- diğer bütün değişkenler üzerinde etkili oluyor.

Doğru iletişim kurulamadığında fındık kabuğunu dolduramayan etmenler bir ailenin yıkılmasına sebebiyet de verebiliyor, bir öğrencinin kendini anlaşılamaz hissetmesine de neden oluyor. Yunus Emre’nin bu konuyu anlatan çok hoş bir dörtlüğü var:

Söz ola kese savaşıSöz ola kestire başıSöz ola ağulu aşı, Bal ile yağ ede bir söz.

Sözcükler kadar onları etkili kullanmak da bir o kadar önem taşıyor iletişimin olumlu olabilmesi için. Şimdi izninizle doğru iletişim kurmak için önemli olan etmenleri kısa kısa paylaşmak istiyorum.

  1. Karşımızdaki Kişiyi Dinlemeye Hazır Olduğumuzu Göstermek:

İnsanlarla iletişim kurarken karşımızdaki kişiye anlaşılır hissettirdiğimizde ve ona yardımcı olmak istediğimizi o an sadece onun için orada olduğumu gösterdiğimizde ilişkilerimiz yoluna girer. Ancak çoğu zaman insanlar duygu ve isteklerini dolaylı yoldan ifade ettikleri için ne demek istediklerini ve ihtiyaçlarını anlamakta güçlük çekeriz. Bu yüzden onların söylem ve hareketlerini kendi algılarımıza göre şekillendiririz: “… kesin bunu kastetti.”, “her zaman yaptığı bu işte” gibi. Olumlu iletişimin önündeki en büyük iki engel, işte bu yorumlama ve yargılamadır. İnsan ilişkilerindeki en temel ilke kabul etmektir. İnsanları kendilerine özgü özellikleriyle olduğu gibi kabul etmek, aralarında gelişen ya da gelişecek ilişkileri kuvvetlendirmede oldukça önemlidir. Birini olduğu gibi kabul etmek, onu sevmeyi kolaylaştırır. Kabul edildiğini fark eden kişi sevildiğini hisseder. Kabul,karşıdaki kişiye duyulan saygının bir göstergesidir. Özellikle ana-baba ve eğitimciler, çocuk ve ergenleri farklı birer birey olarak görebilmelidir.Duygu, düşünce ve davranışlarının sorumluluk ve özgürlüğünün onlara ait olduğunu sık sık hatırlamalıyız.

  1. Dinlemek:

İletişimin devam edebilmesi bireylerin birbirlerine konuşma hakkı vermesiyle sağlanır.Konuşmak kadar gerektiği yerde susmak ve karşıdakinin söylediklerine odaklanmak ilişkinin kalitesini artırır. Dinlemek ancak öğrenilerek edinilebilir bu yüzden küçük yaştan itibaren ailede ve okullarda bu becerinin öğretilmesi gerekir. İyi bir iletişimci yalnız sözlere de odaklanmamalı, beden dilini de doğru okumalıdır. Söylenenler kadar söylenemeyenlerin de farkına varmak için beden en önemli belirteçdir.

  1. Ben Dilini Kullanmak:

Olumlu bir iletişim sürdürebilmek için kendimizi ifade ederken “Ben dili” kullanmaya özen göstermeliyiz. Sen dili kullanılan cümleler yargılayıcı, eleştirel ve incitici cümlelerdir. Davranıştan çok kişiyi hedefe alır. “Sen suçlusun!”, “gerektiği gibi davranamıyorsun!” Sanki sen farklı mısın?!”, “Neyi güzel buldun ki zaten!” gibi cümleler karşı tarafı manipüle eder. Ben dili ise karşı tarafla iletişim kurabilmek için kendini ifade etmek istediği anlamını taşır. Sorun için onarıcıdır, kişileri yaralamaz ve yargılamaz. Örneğin ödev yapmayan bir ergene “sorumsuzsun!” demek yerine“ödevlerini yapmadığın zamanlarda geleceğin hakkında endişe duyuyorum bilmediğim bir problemin olabilir mi?” demek, duygularımızı Ben dili ile ifade etmektir. Sorunu çözmeye yöneliktir.

  1. Empati Yapmak

Empati karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak ve zihnimizde oluşan empatik anlayışı karşımızdaki kişiye iletmemizi kapsar. İnsan ilişkilerinin olumlu yönde ilerleyebilmesi için empati bir başlangıç niteliği taşır. Empati kuruldukça ilişkiler sağlamlaşır, saldırganlık azalır. İletişim onarıcı bir hal alır.

Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde sorunlarımızı saklamak yerine kullanacağımız enerjiyi sorunlarımızı çözmek için kullanabilir çok daha hızlı bir şekilde yol alabiliriz diye düşünüyorum.

Merve BALCI Vatan Okulları Rehberlik Zümresi