Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) ikinci dönem, dün yapılan Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi oturumlarının ardından bugün gerçekleştirilen Fen Bilimleri, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil oturumları ile sona erdi.

Vatan Okulları Eğitim Koordinatörü Bilge Çoban, TEOG ikinci dönem sınavı ile ilgili şunları söyledi; ‘’Sınava genel olarak baktığımızda soruların; kitap okuma alışkanlığı edinmiş, konu kazanımlarına hâkim, soru çözüm tekniklerini iyi bilen, düzenli ders çalışan ve soğukkanlılığını koruyan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilir nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Tüm derslerde müfredata ve kazanımlara uygun sorular sorulduğu görülüyor. Türkçe sorularının birinci dönem TEOG’a göre daha net ve anlaşılır olması nedeniyle ilk oturumun başarılı geçmesi öğrencilerimizin motivasyonunu artırdı. Matematik altyapısı iyi olan öğrenciler çok zorlanmasa da Matematik sorularının belirleyici olduğu söylenebilir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında uzun paragraflar ve yorumlama yeteneğini ölçen sorular göze çarparken, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının nispeten daha kısa ve anlaşılır olduğunu görüyoruz. İngilizce sorularında kelime bilgisi iyi ve soru çözme deneyimi fazla olan öğrenciler başarılı olurken, Fen Bilimleri oturumunda analiz ve sentez yapabilen, bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin, soruların tamamına rahatlıkla yanıt verdiği görülüyor.

İkinci dönem TEOG sınavının genel durumuna baktığımızda Matematik ve İngilizce netlerinin belirleyici rol oynayabileceği ve belli yüzdelik dilimlerde yoğunlaşma olacağı tahmin edilmektedir. Bu noktada öğrencilerimize düşen görev; rehavete kapılmadan, devamsızlık yapmadan dönem sonuna kadar okul derslerini takip etmeleri ve son sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaları olacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar ve gelecekleri için doğru kararlar alabilecekleri sağlıklı bir tercih dönemi dilerim”

İkinci TEOG sınavının ilk dönemde olduğu gibi müfredata uygun olduğunu söyleyen Vatan Okulları Bölüm Başkanlıkları, sınavla ilgili şu değerlendirmelerde bulundular;

TEOG TÜRKÇE SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

Türkçe Açık, Net ve Anlaşılırdı

İkinci TEOG Türkçe sorularının çeldiricileri ilk sınavda olduğu kadar güçlü değildi. Sorular müfredata uygun, kazanımları ölçebilecek nitelikteydi. Özellikle anlam soruları okuma, anlama ve yorumlama becerilerine sahip tüm öğrencilerimizin kolaylıkla yapabileceği şekildeydi. Sürpriz ya da hatalı olarak tanımlayabileceğimiz soru bulunmamaktadır. Soruların konulara göre, dağılımına bakıldığında; sözcükte anlam 2, cümlede anlam 2, paragrafta anlam 8, dilbilgisi 3, noktalama işaretleri 1, yazım kuralları 1 ve edebi türler konularında 1 soru olarak görülmüştür.

TEOG MATEMATİK SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

Matematikte Geometri soruları belirleyiciydi

Sorular anlaşılır, net ve kazanımlara uygundu. Soruların yaklaşık yarısı temel işlem düzeylerinde olduğu için işlem hatası yapmayan, dikkatli öğrenciler tarafından kolaylıkla çözülebilir nitelikteydi. Ancak konu sayısının artması ve soru nitelikleri açısından değerlendirildiğinde Birinci TEOG sınavına göre daha zor ve eleyici olduğu söylenebilir. Konu dağılımına bakıldığında; birinci TEOG konularından 2 (çarpanlar ve katlar, kareköklü ifadeler), olasılık 2, üçgenler 4, dönüşüm geometrisi 2, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler 3, doğrusal denklemler ve eşitsizliklerden 7 soru olarak görülmüştür.

TEOG DÜN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde dikkat, bilgi, yorumlama beceresi gerekiyordu

Sınavı içerik açısından değerlendirdiğimizde bilgi ile beraber öğrencilerin okuma-anlama ve yorumlama becerisini ölçtüğünü söyleyebiliriz. Paragraf soruları uzun olmasına rağmen açık, anlaşılır ve net ifadelerden oluşmaktaydı. Müfredata ve kazanımlara uygun, yorum ağırlıklı sorular çoğunluktaydı.

“Hac, Umre, Taassup ve Yardımlaşma Kurumları” gibi konularda bilgiye hakim olmak gerekirken, “Hz. Muhammed’in Hayatından Örnekler” konusundan gelen sorularda daha çok yorumlama becerisi öne çıkmıştır.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

Sorular kısa, net ve kazanımlara uygundu

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları müfredata ve kazanımlara uygundu. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında daha kısa ve net paragraflardan oluştuğu, üniteler arası kavram ilişkilerine dayalı soru sayısının önceki yıllara göre daha az olduğu görülüyor.

Güncel konuları takip eden, düzenli ders çalışan, kitap okuma alışkanlığına sahip tüm öğrencilerimizin rahatlıkla anlayabileceği ve yorumlayabileceği sorulardan oluşuyordu.

FEN BİLİMLERİ SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

Fen Bilimleri soruları öğrencilerin okuduğunu anlama ve bilgiyi yorumlama yeteneğini ölçüyordu

TEOG Fen bilimleri oturumundaki sorular diğer derslerde olduğu gibi kazanımlara ve müfredata uygun şekilde hazırlanmıştı. Orta zorlukta soruların ağırlıkta olduğu sınavda birkaç belirleyici soru bulunuyordu.

Matematiksel işlem sorularının bulunmadığı Fen Bilimleri sınavında; okuduğunu anlama, bilgiyi yorumlama, birden fazla kazanımı birbiriyle ilişkilendirebilme yeteneği olan öğrencilerin zorlanmadığı görülüyor. Konu dağılımına bakıldığında; maddenin yapısı ve özellikleri 3, Işık ve Ses 2, canlılar ve hayat 6, madde ve ısı 6, yaşamımızdaki elektrik konularından 3 soru sorulduğu, birinci TEOG konularından ise hiç soru bulunmadığı görülüyor.

İNGİLİZCE SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

Kelime bilgisini ölçüyor, kazanımlara uygun

Soruların MEB kazanımlarına ve müfredata uygun olduğu görülüyor. Görsel, diyalog, tablo değerlendirme ve kısa paragraf sorularına yer verilmiş.

Net ve anlaşılır soruların yanında çeldiricileri olan sorular da göze çarpıyor.

Kelime bilgisi iyi olan ve çok soru çözmüş olanöğrencilerimiz için orta zorlukta bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Kaynak : egetimajansi.com