Gün geçtikçe gelişen dünyamızda, internet ve sosyal ağlar kullanımı son derece artmış bulunmakta, hatta yalnızca internet ve sosyal ağlar değil tüm teknolojik kanallarda sürekli gelişim var diyebiliriz.

Bu dönemin içine doğmuş çocuklarımız için de teknoloji kullanımı bir hayli gündemde. Yaşamlarını sürdürdükleri dönemin gelişimine ve ihtiyaçlarına uyum göstermelerini istediğimiz çocukların, sınırın üzerinde teknoloji kullanımı içinde olduklarını fark ettiğimiz anda aile ve okul iş birliği ile teknoloji kullanımı sınırlandırmamız gerekmektedir.Aşırı teknoloji kullanımı çocuklarda teknoloji bağımlılığına sebep olmakla birlikte bedensel ve zihinsel bir takım semptomlara neden olabilmektedir. Öncelikli olarak bağımlılığının tanımını yapmak isterim; Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Teknoloji bağımlılığı ise teknolojiyi kullanırken sınır koyamama ve iradeyi kaybetme durumudur. (Yeşilay,2018) Psikolojik perspektiften bakıldığında teknolojik bağımlılık kişinin günlük işlevini bozan bir durumdur. Bu bağımlılığın sebepleri, arkadaşlar arasından dışlanma korkusu, merak duygusunu kontrol edememek, sosyalleşememe durumu,kontrolsüz kullanımın yol açabileceği sorunlara dair bilgi eksikliği, yeterince etkileşim içinde olunmayan aile ortamı vb. diyebiliriz. Peki bunca teknolojik alet ve sosyal medya kullanımı arasında çocuklarımızı nasıl ve ne yaparak koruyabiliriz?

1. Çocuğumuzun hobi gelişimini desteklemek; Resim,müzik,spor ve okul psikolojik danışmanından yardım alarak çocuğun ilgi alanına yönelik aktivitelere dahil etmek.

2. Gerçek hayat algısını güçlendirmek;Gerçek yaşamdaki kazançları anlatıp sanal ortamın gerçek dışılığını çocuklarımıza somut örneklerle göstermek örneğin sokak hayvanlarına yem vererek bu davranışıyla sosyal yardımlaşmaya destek olduğunu anlatmak.

3. Ekran süresini azaltmak; Teknoloji kullanımını mutlaka sınırlandırmak ve kullanım esnasında süreyi hatırlatarak alışkanlığın pekişmesini sağlamak.

4. Teknoloji kullanımını daha az konforlu hale getirmek;Ekran süresi kısıtlandıktan sonra, teknolojiyi kullandığı süre boyunca bulunduğu odanın koşullarını rahat bir koltuktan daha yüksek bir sandalye ve mutlaka bir masa formatına döndürmek.

5. Okul ile etkileşim halinde olmak;Sınıf öğretmeni ve okul psikolojik danışmanı ile temas halinde olarak okulda eş zamanlı eğitim ve seminer uygulamalarından haberdar olmak.
Amacımız onları teknoloji kullanımından uzak tutmak değil, verimli ve doğru kullanmayı öğretmek olmalıdır. Bu süreçte okul psikolojik danışmanınız yol arkadaşınız olacaktır…

Feyha YAMAK Ataşehir Vatan Okulları Psikolojik Danışmanı