Dünyada olduğu gibi ülkemizde de günlük yaşantımızda birçok değişikliklere neden olan covid-19 pandemisi eğitim sistemine uzaktan eğitim sürecini ekledi. Çocukların, uzaktan eğitimde gerekli disiplini sağlayabilmesi ve uzaktan eğitimde başarılı olabilmeleri için dikkat edilmesi gerekenler:1) Elektronik aletlerin kullanımını sınırlandırın. Öncelikle çocuklar yaş grubu itibariyle rutine ihtiyaç duymaktadırlar. Pandemi sürecinden dolayı eğitim öğretimin tekrar uzaktan eğitim şeklinde sürdürülmesi çocukların günlük yeni rutinler oluşturmasını gerektirecektir. Uzaktan eğitim sürecinde çocukların telefon kullanımı sıklığının artması, tablet ve bilgisayar ile geçirilen zamanın fazlalaşması gibi bilişsel gelişimi olumsuz yönde etkileyecek alışkanlıkların oluşmasını önlemek gerekmektedir. Aksi durumda çocuklar online eğitim sürecine adapte olmakta zorlanabilir ve odaklanmakta güçlük yaşayabilir. Oluşabilecek bu alışkanlıkları önleyebilmek için veliler tarafından telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon gibi elektronik aletlerin kullanım sürelerinin sınırlandırılması ve bu sınırlandırmanın devamlılığının sağlanması gerekmektedir.

2) Birlikte çalışma düzeni oluşturunYüz yüze eğitim sürecinde olduğu gibi online eğitim sürecinde de ders çalışma noktasında organize olmak önemlidir. Organize olamayan, zorlanan ve bu noktada desteğe ihtiyacı olan çocuklar için çalışma düzeni ve planı oluşturarak yardımcı olmak gerekmektedir. Plan ve düzen içerisinde çocuğun gerçekleştirebildiği her davranış adına olumlu geri bildirim vermek ve teşvik etmek çocuğun motivasyonunu arttırabileceği gibi programa uyum sağlama sürecinin hızlanmasına da katkı sağlayacaktır.

3) Duygularını paylaşmasını sağlayınYüz yüze eğitim sürecinde çocukların okula devam ediyor olması, sosyal ve duygusal gelişimleri açısından önem taşımaktaydı. Bu süreç içerisinde çocukların akran grubundan uzak kalması çeşitli duygusal problemlere yol açabilir. Bu açıdan çocuğun duygusunu anlamanın ve bu duygusunu ona yansıtmanın faydası olacaktır. Aksi halde süreç içerisinde anlaşılmayan çocuk duygusal olarak farklı problemler yaşayacağından derse motivasyon ve ilgisini kaybedecektir. Ayrıca çocuğun arkadaşlarıyla ve aile büyükleriyle iletişim kurmasını desteklemek duygusal anlamda kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.

4) Konuşmalarınız ve davranışlarınızla güven verinUzaktan eğitim sürecinde evde geçirilen sürenin artmış olması ve bu sürecin yüz yüze eğitimden farklı şekilde devam edecek olması çocukların bu süreci tatil gibi algılamasına neden olabilir. Bu nedenle çocuk, online eğitim sürecine adapte olmakta zorlanabilir. Bu noktada çocuğun yaş grubuna uygun olarak eğitim ve öğretim sürecinin neden böyle devam ettiğini, farklı iş alanlarında alınmış olan tedbir yöntemlerini örnek vererek anlatmalı ve online ders süreci ile ilgili kaygı, endişe, isteksizlik gibi herhangi bir olumsuz duygulanımı var ise konuşarak güven verilmelidir.

5) Uyku ve beslenme düzenine dikkat edinUzaktan eğitim sürecinde ev ortamında olan çocuğun uyku ve beslenme düzeninde değişimler gözlemlenebilir. Çocukların derse olan dikkati ve devamlılığını sağlayabilmek adına uykusunu yeterli alması, beslenmesine dikkat etmesi önem taşımaktadır. Uyku düzeni değişen ve bununla beraber yeme düzeni ve saati farklılaşan çocuklarımız var ise uyuması ve düzenli yemek yemesi adına belirli zaman dilimleri belirlemek yararlı olacaktır.

6) Çalışma ortamına dikkat edinOnline eğitim sürecinde çocuğun dikkat dağınıklığı yaşamaması için tıpkı okul ortamında olduğu gibi çalışma yerinin belli olması, bir çalışma masasının bulunması, masa, duvar vb. yerlerde dikkat dağıtıcı unsurların olmaması, çocuğun ders öncesinde ders ile ilgili kalem, defter, kitap gibi materyallerinin hazır bulunuyor olması gerekmektedir. Ayrıca ders çalışırken telefon, tablet gibi elektronik aletlerin farklı odada olması öğrencinin dikkatini toplamasına destek verecektir. Eğitim gerçekleşirken çeşitli ev faaliyetlerinin gerçekleştirilmemesi öğrencinin dikkatinin dağılmaması açısından yararlı olacaktır.

7) Destek olunDerslerin takibi ve ödevlerin yapılması konusunda velilerin çocuklarına destekçi olması, anlamadığı noktalarda cesaretlendirmesi derse olan ilgisinin azalmaması noktasında önem taşımaktadır. Çocuğu anlamadığı ve yapamadığı noktalarda eleştirmek, kıyaslamak ya da bağırmak gibi olumsuz tutumlar başarısızlık hissinin oluşmasına sebep olmakla beraber ders sürecinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacaktır. Gösterdiği çabayı takdir ederek, cesaretlendirerek geri bildirim vermek bu süreç içerisindeki öğrenme motivasyonunun artmasını sağlayacaktır.

8) Evde ailecek etkinlikler yapınAile içi yapılabilecek etkinlikleri arttırmak ve programlamak bu dönem içerisinde akran grubundan ayrı kalan çocukların sosyal ve duygusal gelişimi açısından önem taşımaktadır. Çocuk ile ebeveynin ortak kararı doğrultusunda yapabilecekleri etkinlikleri planlamak ve zamanını belirlemek, aile içi ilişkilerin olumlu yönde gelişimine katkısı sağlayacaktır.

Aile Danışmanı-Psikolojik Danışman Selim KARAMAN