image

Sportif ve Sosyal Gelişim Merkezi

Öğrencilerin fiziksel etkinlikler yolu ile gelişim ve eğitimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır. Eğitimde amaçlanan unsurların gerçekleştirilmesinde öğrencilerin zihinsel ve duygusal gelişimleri şartların düzenlenmesine bağlıdır. Bu nedenle beden eğitimi ve spor; akademik eğitimin ayrılmaz birer parçasıdır. Günümüzde beden eğitimi ve spor, yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.

Beden Eğitiminin Önemi

Beden eğitimi ”etkinlik” demektir. Beden eğitiminde beden bir araç olup, amaç tüm kişiliğin eğitimidir. Eğitim amaçlarına uygun düşen bir tanımda beden eğitimi sağlıklı, güçlü, mutlu olmak, kişilik, karakter ve ahlaki değerleri kazanmak, kültürleşme, toplumlaşma ve vatandaşlık eğitimi demektir.

Beden eğitimi organizmanın bütünlük ilkesine dayalı tüm kişilik eğilimidir.

Beden eğitimi dört yönlü gelişimi amaçları içine temel olarak almıştır.

Bu temel ilkeler;

1. Biyolojik gelişim
2. Zihinsel gelişim
3. Zihin-kas gelişimi

Beden Eğitiminin Genel Amaçları:

Türk milli eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişen özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.

Bu sayede;

1. Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirebilme,
2. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme,
3. İyi duruş alışkanlığı edinebilme,
4. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme,
5. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme,
6. Halk oyunlarımızla ilgili beceriler edinme ve bunları uygulamaya istekli olabilme,
7. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme,
8. Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme,
9. Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgili, becerili, tavır ve alışkanlıklar edinebilme,
10. Tabiatı sevme, temiz hava, su, güneşten faydalanabilme,
11. İş birliği içinde çalışma ve birlikte hareket etme alışkanlığı kazanabilme,
12. Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme,
13. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme,
14. Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olabilme,
15. Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları edinebilme,
16. Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme,
17. Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme becerileri kazandırılmaktadır.

Okullarımızda uygulanan sportif faaliyetler:

• Basketbol
• Futbol
• Tenis
• Yüzme
• Okçuluk
• Tabiat yürüyüşleri
• Masa tenisi

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this