image

Teknoloji ve İnovasyon Merkezi

Teknolojide yaşanan gelişmeler toplumlarda ve kurumlarda da değişimler meydana getirmektedir. İçinde bulunduğumuz çağ, bilişim ve teknoloji ile şekillenmektedir. Öğrencilerimizi, teknolojiyi ve bilişimi etkin kullanabilen, üretim faaliyetlerini planlayan, analitik düşünebilen ve problem durumlarına yaratıcı çözümler getirebilen kısacası 21.YY becerilerine hakim kişiler olarak yetiştirmek gayesindeyiz.Vatan Okulları, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) ve MAKER (kendin yap) uygulamalarının yer aldığı Vatan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile öğrencilerinin zihinsel gelişimlerinin yanı sıra yaratıcı ve üretim odaklı çalışma prensibi kazanmasını hedefleyen bir program uygulamaktadır. Öğrencilerdeki merak duygusu ve hayal güçlerini destekleyerek yapılan çalışmalar ile öğrenmeyi kalıcı hale getiriyoruz. Stem kelimesi, Science (Bilim) , Technology ( Teknoloji), Engineering ( Mühendislik ), Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden meydana geliyor.STEM yaklaşımının temel mantığı, öğrencinin bir disiplindeki(Matematik, Fen Bilimleri vs.) kazanımlarını diğer disiplinlerle iş birliği içinde günlük hayatta bir probleme çözüm üretme aşamasında kullanmasıdır. STEM eğitimi, çocuklardaki “hayal gücü ve yaratıcılığı” kullanarak ve destekleyerek, üretim odaklı çalışma alışkanlığı kazandırır. Öğrencilerimiz Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama atölyesinde; Teknolojik aletleri tanıyıp, çalışma mantıklarını öğrenmenin yanı sıra Code.org, Scratch, Tinkercad, Sketch-up, Kodu Game Lab, App Inventor, Flash, Fireworks gibi Kodlama ve Web 2.0 araçlarını kullanarak özgün ürünler ortaya çıkarmaktadır. Robotik atölyesinde çeşitli robotik setler ve özel materyaller içeren öğrenme ortamında, öğrencilerin hayal güçleri ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Uzman eğitmenler eşliğinde öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışında çeşitli turnuvalara hazırlık yapmaktadır. Stem Atölyesinde ise, öğrencinin bir disiplindeki(Matematik, Fen Bilimleri, Görsel tasarım vs.) kazanımlarını diğer disiplinlerle iş birliği içinde kullanarak günlük hayattaki bir probleme çözüm üretme, üretim odaklı çalışma alışkanlığı kazandırır.Öğrencilerimizin teknolojiyi tanıması, anlaması ve üretmesi için ihtiyacı olan teori-uygulama becerisinin aktarıldığı ve hayal gücü ile özgün ürünler ortaya çıkardığı merkezimizde ; Araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirme Bilişimsel düşünme becerilerini geliştirmeAlgoritmik ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeYaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeProblem çözme becerilerini geliştirme imkanı sağlanmaktadır.

Eğitimini Verdiğimiz Kodlama Platformları

Kodable
Öğrencilerimiz kodlama dersinde öncelikle yer yön bilgisini kavrama ile derse başlarlar. Çeşitli algoritma çalışmaları yapıldıktan sonra web 2.0 aracı olan Kodable sitesinden çeşitli şekiller kullanarak kodlama ve sürükle bırak mantığını öğrenmeye başlarlar. Bu site sayesinde öğrencilerin tüm gelişim durumları öğretmen sayfasında görüntülenebilmektedir.
• Kodable(İleri Geri Yukarı Aşağı Kavramları)
• Kodable(Başlangıç Bitiş Kavramları)
• Kodable(Belirlenen İfadeleri Kullanarak Yön Bulmak)
• Kodable(Döngüler)
• Kodable(Fonksiyonlar)

Code.org
Bu derste öğrenciler problem çözmedeki becerilerini geliştirecek, zor görevleri yapabilecek ve sürükle bırak kodlama mantığını kavrayacaktır. Dersin sonunda, öğrenciler, paylaşabilecekleri kendi farklı hikayelerini veya oyunlarını oluşturabileceklerdir. Kurs1 kullanılarak aşağıdaki çalışmalar haftalık olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerin tüm gelişim ve ilerlemeleri bu site üzerinden öğretmen sayfasından görüntülenmektedir.
• Algoritma Giriş Yer Yön Bilgisi
• Code.org Kurs1 (Yap Boz Sürükleyip Bırakmak)
• Code.org Kurs1 (İleri Geri Yukarı Aşağı Çalışması)
• Code.org Kurs1 (Hata Bulma Ayıklama)
• Code.org Kurs1 (Hata Bulma İstenilen Görevi Gerçekleştirmek)
• Code.org Kurs1 (Şekiller)
• Code.org Kurs1 (Heceleme Yarışması)
• Code.org Kurs1 (Döngüler)
• Code.org Kurs1 (Bir Hikaye Oluşturmak)

Scratch
Hem Türkiye’de hem de dünyada oldukça yaygın olarak kullanılan bir kodlama programıdır.Öğrenciler bu program sayesinde sürükle bırak yöntemiyle rahatlıkla kodlama çalışmaları ve çeşitli robotların kodlamalarını yapabilirler. Hayal ettikleri her şeyi programlayabilirler. Kodlama dersinde öğrenciler hafta hafta aşağıdaki çalışmaları yaparlar.
• Algoritma Giriş Yönelge Çalışması
• Scratch Programını Tanımak
• Scratch Hareket Blogu
• Scratch Kontrol Blogu
• Scratch Hareket ve Kontrol Bloglarını Kullanarak Oyun Yapmak
• Scratch Görünüm Bloğu
• Scratch Algılama Bloğu
• Scratch Ses Bloğu
• Scratch Operatörler Bloğu
• Scratch Kalem Bloğu
• Scratch Kalem Bloğu ile Uygulama Oluşturmak
• Scratch Değişken Oluşturmak
• Scratch Değişkenleri Kullanarak Oyun Yapmak
• Scratch ile Çevre Temalı Oyun Yapımı
• Scratch Değişkenleri Kullanarak Oyun Yapmak
• Scratch ile Çevre Temalı Oyun Yapımı

Eğitimini Verdiğimiz Robotik Araçları

Robotik çalışmaları ile öğrencilere teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematik konularında beceri kazandırılır.
Robotik çalışması yaparken öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, mühendis, tasarımcı gibi hissederler. Robotik becerisi kazanmış çocuklar bir süre sonra günlük yaşamdaki sorunları incelemek ve çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duyarlar. Robotik etkinlikleriyle öğrencilerde, yaratıcı düşünme, belli hedefleri gerçekleştirebilen modeller üretme, gözlem ve ölçüm yoluyla farklı fikirleri deneyebilme ve işbirlikçi çalışma  kazanımları hedeflenir. Öğrenciler robotik çalışmalarda farklı sensörlerle motorları bir araya getirip kodlama bilgisi ile programlayarak özgün materyaller üretmektedir.

Makey
Elektronik teknolojisini çocukların bile kullanabileceği hale getirerek, insanların hayal güçlerinin gelişmesine ve teknik bilgiye sahip olmayanların da çevreyle etkileşebilen yapılar üretmelerine imkân sağlıyor.  Modüler yapısı ile kullanım kolaylığı sunuyor ve ses, ışık, hareket gibi çevresel etkilere duyarlı projeler üretilmesine imkân tanıyor.

LEGO Education WeDo
5 YAŞ ve 1-2-3-4. Sınıflara LEGO Education WeDo™ Seti ve LEGO® Education 9689 Basit Makineler Seti kullanılarak, basit makineler ve robotik mekanizmalar üretmeye yönelik temel çalışmaları içerir.

Arduino
Kolay bir şekilde çevresiyle etkileşime girebilen sistemler tasarlayabileceğiniz açık kaynaklı bir geliştirme platformu olan Arduino ile öğrenciler yaratıcılıklarını kullanarak elektronik devreler ile bilgisayar kodlamalarını birleştirerek çeşitli uygulamalar yapmaktadırlar. Aynı zamanda genel elektronik bilgisi ve kodlama bilgileri ile birlikte basit uygulamalar ile başlayan ders süreci, öğrencilerin kendi ürettikleri projeler ile devam edecektir. Arduino sadece programlama dilinden ibaret değildir. Aynı zamanda fen ve matematik derslerini içinde barındırır. Bu dersler ile bütünleşik olarak çalışmaktadır.

LEGO Mindstroms
Öğrencilerimiz kendi Lego robotlarını tasarlıyor, inşa ediyor ve onları programlayarak harekete geçiriyorlar. Farklı motorlar, renk sensörü, ultrasonik sensör, dokunma sensörü ve jiroskop sensör ile özel tasarım parçalar, dişliler, çarklar, akslar, farklı boyutlarda tekerlekler ve bağlantı parçaları kullanarak gelişmiş robotlarını inşa ediyorlar.

Vatan Okullarında STEM

Endüstri 4.0 hayatımıza; robotların üretimi tamamen devralması, yapay zekanın gelişimi, üç boyutlu yazıcıların üretim fabrikalarından dışarı çıkarak herkese ulaşması ve devasa bilgi yığınlarının veri analizleriyle ayıklanıp incelenmesi gibi bir çok yenilik getiriyor. Dijitalleşen dünyada yeni neslin etkin rol almasının en önemli adımı üretkenliği ve yaratıcılığı destekleyecek bir eğitim sistemi ile öğrencilerimizi donatmaktır. STEM kelimesi Science ( Bilim), Technology ( Teknoloji) , Engineering (Mühendislik) ve Mathematics ( Matematik) kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle meydana gelmiş bir terim olmakla beraber STEM yaklaşımının temel mantığı, öğrencinin bir disiplindeki(Matematik, Fen Bilimleri, Görsel tasarım vs.) kazanımlarını diğer disiplinlerle iş birliği içinde günlük hayatta bir probleme çözüm üretme aşamasında kullanmasıdır. STEM eğitimi, çocuklardaki “hayal gücü ve yaratıcılığı” kullanarak ve destekleyerek, üretim odaklı çalışma alışkanlığı kazandırır.
Stem eğitimi öğrencinin; bir dersin eğitim programını kullanarak pekiştirebileceği öğrenme süreci yaşamasını konular ve olaylar arasındaki ilişkileri daha rahat görmesini, yeni ürünler ortaya koyarak ekosisteme katkı sağlamasını, İşbirlikçi ve bağımsız çalışma yöntemleriyle özgüven ve özyeterlilik kazanmasını 21. Yüzyıl becerilerini kazanmasını sosyal yaşamda karşılaştığı problemlere hızlı ve net çözümler üretmesini, tasarım odaklı düşünmesini ve yenilikçi olmasını sağlar.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this