image

Sınavlara Hazırlık Ölçme ve Değerlendirme

Vatan Eğitim Kurumları için eğitim-öğretim sürecinin içerisinde ölçme ve değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Öğrencinin akademik gelişimini takip etme, öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini saptama ile öğrencinin kariyer yolunda doğru yönlendirme yapabilme doğrudan ölçme ve değerlendirme biriminin verileriyle gerçekleşir. Bir başka deyişle ölçme ve değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirleyerek dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Tüm bu yapılan değerlendirmeler sonucunda kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ile öğrenci, öğretmen ve veliye bilgilendirme yapılır. Dönütler çerçevesinde doğru yöntem ve tekniklerle öğrencinin hedefine ulaşması sağlanır.

Amaç

Ölçme ve Değerlendirme Biriminin genel amacı uygulamalı analizler yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerin eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde katkı veren, oluşturduğu verileri akademik kadro, öğrenci, veli ve diğer paydaşların kullanımına sunan bir birim olmaktır. Ölçme Değerlendirme Birimi’nin özel amacı Vatan Eğitim Kurumlarında uygulanan tüm ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin yüksek standartlara ulaşmasını sağlamaktır. Bunun için çok boyutlu değerlendirme, sonucun yanı sıra sürece odaklanma, bilgiyi yapılandırılma ve öğrencilere üst düzey becerilerini sergileme olanağı verme, soyut görevlerden çok gerçek hayata ilişkin performansa dayalı görevlere önem verme, 21.yüzyıl becerilerini benimseme, açık ve belirgin ölçütler kullanma, iyileştirmeye yönelik ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilme, etkili ve zamanında geri bildirim verme esaslarının okulda yerleşmesini sağlayacak çalışmalar yapmaktır.

İşleyiş

Vatan Eğitim Kurumlarında Ölçme ve Değerlendirme Birimi, eğitim-öğretim dönemi başında öğrencilerin derse hazır bulunuşluk düzeylerini ölçer ve raporlar. Sınav takvimlerini hazırlar, sınav sorularının ölçme değerlendirme ilkelerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder, sınavları ve teknik okuma çalışmalarını organize eder, sınav sonuçlarını analiz eder, öğrenme eksiklikleri ve bunlara yol açan olası nedenleri belirler, çözüm önerileri sunar. Özgün yöntemlerle öğrencilerin akademik performansını objektif esaslarla bağlı olarak ölçer ve geliştirilmesi için önerilerde bulunur. Okulun akademik yayınlarının oluşturulması, güncellenmesi ve basılması süreçlerini yönetir, editör, dizgi ve grafik çalışmalarını yürütür. Ölçme değerlendirme alanında sunumlar hazırlar, raporlar oluşturur ve hizmet içi eğitim dönemlerinde seminerler verir.

Vatan’da Ölçme-Değerlendirme Birimi

Vatan Eğitim Kurumlarında öğrencinin görevlerini yerine getirme sorumluluğu, derse katılımı ve sınıf içi çalışmaları, proje çalışmaları, performans görevleri ve öğrenmek için gösterdiği çabanın tümü değerlendirmelerde ölçüt alınarak farklı ölçme ve değerlendirme teknikleri ile değerlendirilir.
Öğrencilerimizin akademik gelişimleri, gelişmiş eğitim sistemlerindeki ölçütlere göre analiz edilir ve bireysel kazanımları özenle değerlendirilir. Akademik uygulamalarımızda kullanılan yöntemler, değerlendirme süreçleri ve uygulamalar bütünlük içinde yürütülür. Akademik başlangıç, gelişim ve sonuç aşamaları bilimsel ölçütlere dayandırılarak öğrenci, öğretmen ve veliye aktarılır. Sürecin başında ortaya konulan hedefe adım adım yaklaşılır ve başarını elde edilir. Tüm bu işleyiş sistemi Vatan Ölçme ve Değerlendirme birimi tarafından yürütülür.
Vatan Eğitim Kurumları ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde, sınıf seviyelerine uygun hazırlanan ve öğrencilerin akademik gelişim sürecini izlemek için yapılan çalışmalarımız şunlardır:

 • Hazır bulunuşluk sınavları
 • Süreç değerlendirme sınavları
 • Bireysel telafi çalışmaları
 • ETÜT ve Soru çözümleri
 • Ulusal sınavlara hazırlık çalışmaları
 • Kazanım değerlendirme çalışmaları
 • Genel değerlendirme sınavları
 • Genel tekrar sınavları

Tüm bu çalışmalarımızın temel amacı öğrencilerimizin hedeflerine sağlam ve güvenilir bir şekilde yaklaşmasıdır. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarımızın öğrencilerimiz açısından bazı ilkeleri vardır. Bu ilkeler;

 • Öğrencinin dönüşümlü düşünmesini,
 • Hedefe ne kadar ulaştığını görmesini,
 • Öğrencide öğrenmeye karşı motivasyon geliştirmesini,
 • Öğrenci-öğretmen arasındaki etkileşimi güçlendirmesi,
 • Öğrencinin neye göre değerlendirileceğini bilmesini sağlamak açısından önemlidir.

Bu doğrultuda ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız;

 • Farklı öğrenme tarzlarını, ilgi ve yeteneklerini kullanmaya, ortaya koymaya olanak tanır
 • Beklenen hedef ile ilgili kendinde dönüşümlü düşünme, kendi öğrenme süreçlerini keşfetme fırsatları sağlar
 • Gerçek yaşam deneyimleri ile bağlantılı olur
 • Ölçme kriterlerini önceden bilmesini destekler
 • Öğretmenlerin doğru planlama yapmasını sağlar
 • Öğrencinin hedefine ne kadar ulaştığını görmesi açısından önemlidir.

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULARIMIZ;

Çeşitli ve dengeli ölçme-değerlendirme araçları kullanılır. Öğrencilerimizi değerlendirme süreçlerine dâhil ederek öğrencinin gelişimini doğrudan görmesi sağlanır. Ön, süreç ve sonuç değerlendirmelerin sonuçları göz önünde bulundurulur. Değerlendirme sonuçları ile ilgili geribildirim verilir. Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenciler, kendi hedeflerini belirlemeleri ve dönüşümlü düşünme yapmaları için desteklenir.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this