image

Rehberlik ve Kariyer Merkezi

Gelişen dünyamızda uzmanlaşmanın artması ile kişilerin ilgi alanlarına uygun mesleklere yönelmeleri daha da önem kazanmıştır.

“KARİYER” modelini esas alan Vatan Rehberlik ve Kariyer Merkezi;

• Katılımcı,
• Araştırmacı,
• Rasyonel,
• İlgili,
• Yenilikçi,
• Entelektüel,
• Realist bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Vatan Rehberlik ve Kariyer Merkezi, gelişim aşamalarına uygun, eğitimde kariyer planlama ve yönlendirme hizmeti vermektedir. Öğrencilerin, doğru ve gerçekçi tercihler yapabilmeleri için öncelikle kendi yeterliklerinin farkında olmaları ve meslekleri her yönüyle tanıyabilmeleri gerekmektedir.

Rehber Öğretmenlerimiz, öğrencilerin psikolojik danışmanlığını yürütürken aynı zamanda yaptıkları seminer, meslek tanıtım panelleri ve yayınlar yoluyla ülkemizin gelecekteki iş gücünü oluşturacak gençlerimizin yaşam boyunca mutlu ve başarılı olabilecekleri mesleği tercih etmelerine yardımcı olmaktadır.

Vatan Eğitim Kurumları’nda Rehberlik
Rehber öğretmen, eğitim kurumlarında öğrencinin kendini en yakın hissettiği kişi demektir. Vatan Eğitim Kurumlarında Rehberlik Birimi iki temel üzerinde inşa edilmiştir:

Rehber Danışmanlık Sistemi ve Kariyer Danışmanlık Sistemi. Ayrıca branş öğretmenlerinden oluşan Sınıf Danışmanlık Sistemi de Rehberlik Servisine yardımcı olmaktadır.

Rehber Danışman Kimdir?
Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren kişiye rehber danışman denir.

Kariyer Danışmanı Kimdir?
Kariyer Danışmanı, öğrencinin lise/üniversite sınavına hazırlanma aşamasında yol gösterici olma görevini üstlenir. Meslekler, liseler, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, ulusal ve uluslararası sınav sistemleri, sınav motivasyonu, sınav hazırlık taktikleri, kariyer danışmanlığı konularında bilgili ve yetenekli kişilerdir. Bu süreç; bireyin kariyer planlamasına destek olmak amacıyla karar verme sürecini etkileyen beceri, deneyim ve değerleri konusunda farkındalık kazanmasını sağlar. Bilimsel araçlar ve güncel danışmanlık teknikleriyle desteklenmektedir.

Sınıf Danışmanı Kimdir?
Öğrencileri motive edebilen, sınav analizi yapabilen, yorumlayabilen, çözüm üretebilen, insan ilişkilerinde başarılı olma gibi özelliklere sahip olan branş ya da sınıf öğretmenlerine denir. İçsel motivasyon oluşturma, uygun çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi, üniversite/lise giriş sınav sistemi, başarı takibi ve veli görüşmeleri sınıf danışmanı tarafından yapılmaktadır.

Vatan Aile Akademisi
Öğrencilerin başarısında okul-aile ve çevre faktörleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çocukları ile ilgilenen, sorunlarını çözmeye çalışan, okulla iş birliğini geliştiren ailelerin çocuklarının başarısı ilgilenmeyen ailelere göre çok daha yüksektir. Okulun etkililiği ve öğrencinin sosyal, duygusal ve akademik açıdan gelişmesi ve başarılı olması açısından okul-aile iş birliği son derece önemli görülmektedir.

Bu yüzden öğrencilerimizin, akademik ve sosyal tüm becerileri takip edilerek, uzman psikologlarca ‘Vatan Aile Akademisi’ tarafından gözlemlenir ve bireysel gelişim raporu aileyle paylaşılır.

Akademik ve Sosyal Gelişim Dosyası içinde;

• Danışmanların Değerlendirme Raporları,
• Deneme Sınavı Sonuçları,
• Yazılı sınav sonuçları,
• Öğrencinin İhtiyaç Analizi,
• Veli Görüşmeleri,
• Öğrenci Görüşmeleri,
• Kariyer ve Kişilik Testleri bilgileri bulunmaktadır.

Anaokulu

Gelişim dönemleri içinde, en yoğun ve hızlı öğrenme çağının 0-6 yaş arasında gerçekleştiği bilimsel bir gerçektir.

Öğrenme becerilerindeki bu en önemli dönemlerinde, Vatan Rehberlik ve Kariyer Merkezi, okul-aile-çocuk üçgeni içinde yer alır. Çocuğun birey olarak farklılıklarını anlaması ve bu farklılıklarının anlaşılması için sağlıklı rehberlik hizmetleri desteği şarttır.

Vatan Rehberlik ve Kariyer Merkezi,anaokulu çalışmalarını gelişimsel bakış açısıyla hazırlayarak;

• Bireysel farklılıkların takibi,
• Çocukların okul uyumuna yardım,
• Gelişimsel rehberlik hizmetleri,
• Önleyici rehberlik hizmetleri,

Aile akademisi çalışmaları olmak üzere beş temel alanda hizmet vererek, çocuklarımızın verimli ve bilinçli bir şekilde gelişimlerine “ÇOCUK DOSTU” okul kimliği ile yardımcı olur.

İlkokul

“Her çocuk özeldir.” mottosunu kendisine ilke edinmiş olan Vatan Rehberlik ve Kariyer Merkezi, öğrencinin kendisini tanımasına, yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmesine, akademik başarı gelişimine, çevresiyle güvenli, bağımsız, olumlu ilişkiler kurabilmesine yardımcı olan çalışmalar yapar. Rehberlik servisimizin çalışmaları öğrenci merkezli olup, aile ve öğretmen işbirliğinin oluşturulması için gerekli ortamı hazırlar.

Vatan İlkokulları’nda öğrencilerin, Vatan Rehberlik ve Kariyer Merkezi aracılığıyla;

• Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve beceri geliştirmelerine,
• Sosyal uyumlarına,
• Psikolojik sorunlarına,
• Olumlu davranışlar geliştirmelerine,
• Meslekleri tanımalarına, mesleklerin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık kazanmalarına, yardımcı olunmaktadır.

Ortaokul

“Her çocuk bir bireydir ve diğerlerinden farklıdır.” prensibi Vatan Ortaokulları’nın temel taşıdır. Vatan Rehberlik ve Kariyer Merkezi bu prensipten hareketle öğrencilerimizin kendi yeteneklerini ortaya çıkarmasına ve geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca Vatan Rehberlik ve Kariyer Merkezi öğrencilerin akademik gelişimini destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yaparak; bireylerin kendini tanımasını, bağımsız ve olumlu ilişkiler kurabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda öğrencilerimize yönelik;

• Sosyal, duygusal sorun alanları, ergenlik dönemi ve ergenlikle baş etme,
• Sınav kaygısı ile baş etme,
• Akademik başarı ve güdülenme,
• Liseye hazırlık süreci, gibi alanlarda çalışmalarını devam ettirmektedir.

Lise

Öğrencilerimizin lise yılları boyunca duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için “öğrenciye görelik” ilkesinden hareketle her öğrenciyle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Kademeli eğitim sistemi aracılığıyla da öğrencilerin üniversiteye hazırlık çalışmalarını dört yıla yayarak sınav kaygısıyla baş etmelerine yardımcı olan Vatan Rehberlik ve Kariyer Merkezi, aynı zamanda öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek yönlendirme hizmeti de sunmaktadır.

• Kişisel gelişim,
• 21. yüzyıl becerilerini geliştirme,
• Sosyal sorumluluk gelişimi,
• Akademik başarı takibi,
• Yükseköğretime hazırlık çalışmaları,

Vatan Rehberlik ve Kariyer Merkezi’nin lise kademelerinde devam ettirdiği çalışmalardır.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this